تقویم سال

تقویم 1398

۱۳۹۸ فروردین
March - April 2019رجب - شعبان ١٤٤٠
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21١٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/1
  تاریخ میلادی » 2019/3/21
  تاریخ قمری » 1440/7/14
 • ۲22١٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/1/2
  تاریخ میلادی » 2019/3/22
  تاریخ قمری » 1440/7/15
 • ۳23١٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/3
  تاریخ میلادی » 2019/3/23
  تاریخ قمری » 1440/7/16
 • ۴24١٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/4
  تاریخ میلادی » 2019/3/24
  تاریخ قمری » 1440/7/17
 • ۵25١٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/5
  تاریخ میلادی » 2019/3/25
  تاریخ قمری » 1440/7/18
 • ۶26١٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/6
  تاریخ میلادی » 2019/3/26
  تاریخ قمری » 1440/7/19
 • ۷27٢٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/7
  تاریخ میلادی » 2019/3/27
  تاریخ قمری » 1440/7/20
 • ۸28٢١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/8
  تاریخ میلادی » 2019/3/28
  تاریخ قمری » 1440/7/21
 • ۹29٢٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/1/9
  تاریخ میلادی » 2019/3/29
  تاریخ قمری » 1440/7/22
 • ۱۰30٢٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/10
  تاریخ میلادی » 2019/3/30
  تاریخ قمری » 1440/7/23
 • ۱۱31٢٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/11
  تاریخ میلادی » 2019/3/31
  تاریخ قمری » 1440/7/24
 • ۱۲1٢٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/12
  تاریخ میلادی » 2019/4/1
  تاریخ قمری » 1440/7/25
 • ۱۳2٢٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/13
  تاریخ میلادی » 2019/4/2
  تاریخ قمری » 1440/7/26
 • ۱۴3٢٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/14
  تاریخ میلادی » 2019/4/3
  تاریخ قمری » 1440/7/27
 • ۱۵4٢٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/15
  تاریخ میلادی » 2019/4/4
  تاریخ قمری » 1440/7/28
 • ۱۶5٢٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/1/16
  تاریخ میلادی » 2019/4/5
  تاریخ قمری » 1440/7/29
 • ۱۷6٣٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/17
  تاریخ میلادی » 2019/4/6
  تاریخ قمری » 1440/7/30
 • ۱۸7١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/18
  تاریخ میلادی » 2019/4/7
  تاریخ قمری » 1440/8/1
 • ۱۹8٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/19
  تاریخ میلادی » 2019/4/8
  تاریخ قمری » 1440/8/2
 • ۲۰9٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/20
  تاریخ میلادی » 2019/4/9
  تاریخ قمری » 1440/8/3
 • ۲۱10٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/21
  تاریخ میلادی » 2019/4/10
  تاریخ قمری » 1440/8/4
 • ۲۲11٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/22
  تاریخ میلادی » 2019/4/11
  تاریخ قمری » 1440/8/5
 • ۲۳12٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/1/23
  تاریخ میلادی » 2019/4/12
  تاریخ قمری » 1440/8/6
 • ۲۴13٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/24
  تاریخ میلادی » 2019/4/13
  تاریخ قمری » 1440/8/7
 • ۲۵14٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/25
  تاریخ میلادی » 2019/4/14
  تاریخ قمری » 1440/8/8
 • ۲۶15٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/26
  تاریخ میلادی » 2019/4/15
  تاریخ قمری » 1440/8/9
 • ۲۷16١٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/27
  تاریخ میلادی » 2019/4/16
  تاریخ قمری » 1440/8/10
 • ۲۸17١١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/28
  تاریخ میلادی » 2019/4/17
  تاریخ قمری » 1440/8/11
 • ۲۹18١٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/29
  تاریخ میلادی » 2019/4/18
  تاریخ قمری » 1440/8/12
 • ۳۰19١٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/1/30
  تاریخ میلادی » 2019/4/19
  تاریخ قمری » 1440/8/13
 • ۳۱20١٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/1/31
  تاریخ میلادی » 2019/4/20
  تاریخ قمری » 1440/8/14
مناسبت های ماه: فروردین
 • ۱ فروردین - عید نوروز/جشن سال نو
 • ۲ فروردین - عید نوروز
 • ۲ فروردین - وفات حضرت زینب سلام الله علیها [ ١٥ رجب ]
 • ۲ فروردین - روز جهانی آب [ 22 March ]
 • ۳ فروردین - عید نوروز
 • ۳ فروردین - روز جهانی هواشناسی [ 23 March ]
 • ۴ فروردین - عید نوروز
 • ۶ فروردین - روز امید، روز شادباش نویسی
 • ۶ فروردین - زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
 • ۷ فروردین - روز جهانی تئاتر [ 27 March ]
 • ۱۰ فروردین - جشن آبانگاه
 • ۱۲ فروردین - روز جمهوری اسلامی ایران
 • ۱۲ فروردین - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]
 • ۱۳ فروردین - روز طبیعت/جشن سیزده به در
 • ۱۴ فروردین - مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (13 سال قبل از هجرت) [ ٢٧ رجب ]
 • ۱۷ فروردین - سروش روز،جشن سروشگان
 • ۱۸ فروردین - روز سلامتی (روز جهانی بهداشت) [ 7 April ]
 • ۱۹ فروردین - فروردین روز،جشن فروردینگان
 • ۲۰ فروردین - روز ملّی فن آوری هسته ای
 • ۲۰ فروردین - ولادت سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام و روز پاسدار [ ٣ شعبان ]
 • ۲۱ فروردین - ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز [ ٤ شعبان ]
 • ۲۲ فروردین - ولادت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]
 • ۲۵ فروردین - روز بزرگداشت عطار نیشابوری
 • ۲۸ فروردین - ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان [ ١١ شعبان ]
 • ۲۹ فروردین - روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۸ اردیبهشت
April - May 2019شعبان - رمضان ١٤٤٠
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21١٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/1
  تاریخ میلادی » 2019/4/21
  تاریخ قمری » 1440/8/15
 • ۲22١٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/2
  تاریخ میلادی » 2019/4/22
  تاریخ قمری » 1440/8/16
 • ۳23١٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/3
  تاریخ میلادی » 2019/4/23
  تاریخ قمری » 1440/8/17
 • ۴24١٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/4
  تاریخ میلادی » 2019/4/24
  تاریخ قمری » 1440/8/18
 • ۵25١٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/5
  تاریخ میلادی » 2019/4/25
  تاریخ قمری » 1440/8/19
 • ۶26٢٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/2/6
  تاریخ میلادی » 2019/4/26
  تاریخ قمری » 1440/8/20
 • ۷27٢١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/7
  تاریخ میلادی » 2019/4/27
  تاریخ قمری » 1440/8/21
 • ۸28٢٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/8
  تاریخ میلادی » 2019/4/28
  تاریخ قمری » 1440/8/22
 • ۹29٢٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/9
  تاریخ میلادی » 2019/4/29
  تاریخ قمری » 1440/8/23
 • ۱۰30٢٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/10
  تاریخ میلادی » 2019/4/30
  تاریخ قمری » 1440/8/24
 • ۱۱1٢٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/11
  تاریخ میلادی » 2019/5/1
  تاریخ قمری » 1440/8/25
 • ۱۲2٢٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/12
  تاریخ میلادی » 2019/5/2
  تاریخ قمری » 1440/8/26
 • ۱۳3٢٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/2/13
  تاریخ میلادی » 2019/5/3
  تاریخ قمری » 1440/8/27
 • ۱۴4٢٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/14
  تاریخ میلادی » 2019/5/4
  تاریخ قمری » 1440/8/28
 • ۱۵5٢٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/15
  تاریخ میلادی » 2019/5/5
  تاریخ قمری » 1440/8/29
 • ۱۶6٣٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/16
  تاریخ میلادی » 2019/5/6
  تاریخ قمری » 1440/8/30
 • ۱۷7١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/17
  تاریخ میلادی » 2019/5/7
  تاریخ قمری » 1440/9/1
 • ۱۸8٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/18
  تاریخ میلادی » 2019/5/8
  تاریخ قمری » 1440/9/2
 • ۱۹9٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/19
  تاریخ میلادی » 2019/5/9
  تاریخ قمری » 1440/9/3
 • ۲۰10٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/2/20
  تاریخ میلادی » 2019/5/10
  تاریخ قمری » 1440/9/4
 • ۲۱11٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/21
  تاریخ میلادی » 2019/5/11
  تاریخ قمری » 1440/9/5
 • ۲۲12٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/22
  تاریخ میلادی » 2019/5/12
  تاریخ قمری » 1440/9/6
 • ۲۳13٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/23
  تاریخ میلادی » 2019/5/13
  تاریخ قمری » 1440/9/7
 • ۲۴14٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/24
  تاریخ میلادی » 2019/5/14
  تاریخ قمری » 1440/9/8
 • ۲۵15٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/25
  تاریخ میلادی » 2019/5/15
  تاریخ قمری » 1440/9/9
 • ۲۶16١٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/26
  تاریخ میلادی » 2019/5/16
  تاریخ قمری » 1440/9/10
 • ۲۷17١١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/2/27
  تاریخ میلادی » 2019/5/17
  تاریخ قمری » 1440/9/11
 • ۲۸18١٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/28
  تاریخ میلادی » 2019/5/18
  تاریخ قمری » 1440/9/12
 • ۲۹19١٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/29
  تاریخ میلادی » 2019/5/19
  تاریخ قمری » 1440/9/13
 • ۳۰20١٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/30
  تاریخ میلادی » 2019/5/20
  تاریخ قمری » 1440/9/14
 • ۳۱21١٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/2/31
  تاریخ میلادی » 2019/5/21
  تاریخ قمری » 1440/9/15
مناسبت های ماه: اردیبهشت
 • ۱ اردیبهشت - روز بزرگداشت سعدی
 • ۱ اردیبهشت - ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه(255 هـ ق) و جشن نیمه شعبان [ ١٥ شعبان ]
 • ۲ اردیبهشت - جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک [ 22 April ]
 • ۳ اردیبهشت - روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی
 • ۹ اردیبهشت - روزشوراها
 • ۹ اردیبهشت - روز جهانی روانشناس و مشاور
 • ۱۰ اردیبهشت - جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس
 • ۱۱ اردیبهشت - روز جهانی کار و کارگر [ 1 May ]
 • ۱۲ اردیبهشت - شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم
 • ۱۵ اردیبهشت - جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز
 • ۱۵ اردیبهشت - روز جهانی ماما [ 5 May ]
 • ۱۷ اردیبهشت - روز اسنادملی و میراث مکتوب
 • ۱۸ اردیبهشت - روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ]
 • ۲۵ اردیبهشت - روز بزرگداشت فردوسی
 • ۲۵ اردیبهشت - روز جهانی خانواده [ 15 May ]
 • ۲۷ اردیبهشت - روز ارتباطات و روابط عمومی
 • ۲۷ اردیبهشت - روز جهانی ارتباطات [ 17 May ]
 • ۲۸ اردیبهشت - روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
 • ۲۸ اردیبهشت - روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May ]
 • ۳۱ اردیبهشت - ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]
 • ۳۱ اردیبهشت - روز جهانی توسعه فرهنگی [ 21 May ]
۱۳۹۸ خرداد
May - June 2019رمضان - شوال ١٤٤٠
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22١٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/1
  تاریخ میلادی » 2019/5/22
  تاریخ قمری » 1440/9/16
 • ۲23١٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/2
  تاریخ میلادی » 2019/5/23
  تاریخ قمری » 1440/9/17
 • ۳24١٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/3/3
  تاریخ میلادی » 2019/5/24
  تاریخ قمری » 1440/9/18
 • ۴25١٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/4
  تاریخ میلادی » 2019/5/25
  تاریخ قمری » 1440/9/19
 • ۵26٢٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/5
  تاریخ میلادی » 2019/5/26
  تاریخ قمری » 1440/9/20
 • ۶27٢١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/6
  تاریخ میلادی » 2019/5/27
  تاریخ قمری » 1440/9/21
 • ۷28٢٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/7
  تاریخ میلادی » 2019/5/28
  تاریخ قمری » 1440/9/22
 • ۸29٢٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/8
  تاریخ میلادی » 2019/5/29
  تاریخ قمری » 1440/9/23
 • ۹30٢٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/9
  تاریخ میلادی » 2019/5/30
  تاریخ قمری » 1440/9/24
 • ۱۰31٢٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/3/10
  تاریخ میلادی » 2019/5/31
  تاریخ قمری » 1440/9/25
 • ۱۱1٢٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/11
  تاریخ میلادی » 2019/6/1
  تاریخ قمری » 1440/9/26
 • ۱۲2٢٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/12
  تاریخ میلادی » 2019/6/2
  تاریخ قمری » 1440/9/27
 • ۱۳3٢٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/13
  تاریخ میلادی » 2019/6/3
  تاریخ قمری » 1440/9/28
 • ۱۴4٢٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/14
  تاریخ میلادی » 2019/6/4
  تاریخ قمری » 1440/9/29
 • ۱۵5١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/15
  تاریخ میلادی » 2019/6/5
  تاریخ قمری » 1440/10/1
 • ۱۶6٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/16
  تاریخ میلادی » 2019/6/6
  تاریخ قمری » 1440/10/2
 • ۱۷7٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/3/17
  تاریخ میلادی » 2019/6/7
  تاریخ قمری » 1440/10/3
 • ۱۸8٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/18
  تاریخ میلادی » 2019/6/8
  تاریخ قمری » 1440/10/4
 • ۱۹9٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/19
  تاریخ میلادی » 2019/6/9
  تاریخ قمری » 1440/10/5
 • ۲۰10٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/20
  تاریخ میلادی » 2019/6/10
  تاریخ قمری » 1440/10/6
 • ۲۱11٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/21
  تاریخ میلادی » 2019/6/11
  تاریخ قمری » 1440/10/7
 • ۲۲12٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/22
  تاریخ میلادی » 2019/6/12
  تاریخ قمری » 1440/10/8
 • ۲۳13٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/23
  تاریخ میلادی » 2019/6/13
  تاریخ قمری » 1440/10/9
 • ۲۴14١٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/3/24
  تاریخ میلادی » 2019/6/14
  تاریخ قمری » 1440/10/10
 • ۲۵15١١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/25
  تاریخ میلادی » 2019/6/15
  تاریخ قمری » 1440/10/11
 • ۲۶16١٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/26
  تاریخ میلادی » 2019/6/16
  تاریخ قمری » 1440/10/12
 • ۲۷17١٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/27
  تاریخ میلادی » 2019/6/17
  تاریخ قمری » 1440/10/13
 • ۲۸18١٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/28
  تاریخ میلادی » 2019/6/18
  تاریخ قمری » 1440/10/14
 • ۲۹19١٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/29
  تاریخ میلادی » 2019/6/19
  تاریخ قمری » 1440/10/15
 • ۳۰20١٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/3/30
  تاریخ میلادی » 2019/6/20
  تاریخ قمری » 1440/10/16
 • ۳۱21١٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/3/31
  تاریخ میلادی » 2019/6/21
  تاریخ قمری » 1440/10/17
مناسبت های ماه: خرداد
 • ۱ خرداد - روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
 • ۱ خرداد - روز جهانی روانشناس و مشاور
 • ۳ خرداد - فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 • ۳ خرداد - شب قدر [ ١٨ رمضان ]
 • ۴ خرداد - روز دزفول، روز مقاومت و پایداری
 • ۴ خرداد - ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ]
 • ۶ خرداد - خرداد روز،جشن خردادگان
 • ۶ خرداد - شهادت حضرت علی علیه السلام (40 هـ ق) [ ٢١ رمضان ]
 • ۷ خرداد - شب قدر [ ٢٢ رمضان ]
 • ۱۰ خرداد - روز جهانی بدون دخانیات [ 31 May ]
 • ۱۴ خرداد - رحلت حضرت امام خمینی
 • ۱۵ خرداد - قیام 15 خرداد
 • ۱۵ خرداد - عید سعید فطر [ ١ شوال ]
 • ۱۵ خرداد - روز جهانی محیط زیست [ 5 June ]
 • ۱۶ خرداد - تعطیل به مناسبت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]
 • ۲۰ خرداد - روز جهانی صنایع دستی [ 10 June ]
 • ۲۲ خرداد - روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ 12 June ]
 • ۲۴ خرداد - روز جهانی اهدای خون [ 14 June ]
 • ۲۵ خرداد - روز ملی گل وگیاه
 • ۲۷ خرداد - روز جهاد کشاورزی
 • ۲۷ خرداد - روز جهانی بیابان زدایی [ 17 June ]
 • ۲۹ خرداد - درگذشت دکتر علی شریعتی
 • ۳۱ خرداد - شهادت دکتر مصطفی چمران
۱۳۹۸ تیر
June - July 2019شوال - ذوالقعده ١٤٤٠
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22١٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/1
  تاریخ میلادی » 2019/6/22
  تاریخ قمری » 1440/10/18
 • ۲23١٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/2
  تاریخ میلادی » 2019/6/23
  تاریخ قمری » 1440/10/19
 • ۳24٢٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/3
  تاریخ میلادی » 2019/6/24
  تاریخ قمری » 1440/10/20
 • ۴25٢١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/4
  تاریخ میلادی » 2019/6/25
  تاریخ قمری » 1440/10/21
 • ۵26٢٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/5
  تاریخ میلادی » 2019/6/26
  تاریخ قمری » 1440/10/22
 • ۶27٢٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/6
  تاریخ میلادی » 2019/6/27
  تاریخ قمری » 1440/10/23
 • ۷28٢٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/4/7
  تاریخ میلادی » 2019/6/28
  تاریخ قمری » 1440/10/24
 • ۸29٢٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/8
  تاریخ میلادی » 2019/6/29
  تاریخ قمری » 1440/10/25
 • ۹30٢٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/9
  تاریخ میلادی » 2019/6/30
  تاریخ قمری » 1440/10/26
 • ۱۰1٢٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/10
  تاریخ میلادی » 2019/7/1
  تاریخ قمری » 1440/10/27
 • ۱۱2٢٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/11
  تاریخ میلادی » 2019/7/2
  تاریخ قمری » 1440/10/28
 • ۱۲3٢٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/12
  تاریخ میلادی » 2019/7/3
  تاریخ قمری » 1440/10/29
 • ۱۳4١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/13
  تاریخ میلادی » 2019/7/4
  تاریخ قمری » 1440/11/1
 • ۱۴5٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/4/14
  تاریخ میلادی » 2019/7/5
  تاریخ قمری » 1440/11/2
 • ۱۵6٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/15
  تاریخ میلادی » 2019/7/6
  تاریخ قمری » 1440/11/3
 • ۱۶7٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/16
  تاریخ میلادی » 2019/7/7
  تاریخ قمری » 1440/11/4
 • ۱۷8٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/17
  تاریخ میلادی » 2019/7/8
  تاریخ قمری » 1440/11/5
 • ۱۸9٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/18
  تاریخ میلادی » 2019/7/9
  تاریخ قمری » 1440/11/6
 • ۱۹10٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/19
  تاریخ میلادی » 2019/7/10
  تاریخ قمری » 1440/11/7
 • ۲۰11٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/20
  تاریخ میلادی » 2019/7/11
  تاریخ قمری » 1440/11/8
 • ۲۱12٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/4/21
  تاریخ میلادی » 2019/7/12
  تاریخ قمری » 1440/11/9
 • ۲۲13١٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/22
  تاریخ میلادی » 2019/7/13
  تاریخ قمری » 1440/11/10
 • ۲۳14١١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/23
  تاریخ میلادی » 2019/7/14
  تاریخ قمری » 1440/11/11
 • ۲۴15١٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/24
  تاریخ میلادی » 2019/7/15
  تاریخ قمری » 1440/11/12
 • ۲۵16١٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/25
  تاریخ میلادی » 2019/7/16
  تاریخ قمری » 1440/11/13
 • ۲۶17١٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/26
  تاریخ میلادی » 2019/7/17
  تاریخ قمری » 1440/11/14
 • ۲۷18١٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/27
  تاریخ میلادی » 2019/7/18
  تاریخ قمری » 1440/11/15
 • ۲۸19١٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/4/28
  تاریخ میلادی » 2019/7/19
  تاریخ قمری » 1440/11/16
 • ۲۹20١٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/29
  تاریخ میلادی » 2019/7/20
  تاریخ قمری » 1440/11/17
 • ۳۰21١٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/30
  تاریخ میلادی » 2019/7/21
  تاریخ قمری » 1440/11/18
 • ۳۱22١٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/4/31
  تاریخ میلادی » 2019/7/22
  تاریخ قمری » 1440/11/19
مناسبت های ماه: تیر
 • ۱ تیر - جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان
 • ۱ تیر - روز اصناف
 • ۱ تیر - روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی ، سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی (1360 هـ.ش)
 • ۵ تیر - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [ 26 June ]
 • ۷ تیر - شهادت آیت الله دکتر بهشتی ؛ روز قوه قضاییه
 • ۸ تیر - روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی
 • ۸ تیر - شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام (148 هـ ق) [ ٢٥ شوال ]
 • ۱۰ تیر - روز صنعت و معدن
 • ۱۳ تیر - ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران [ ١ ذوالقعده ]
 • ۱۴ تیر - روز قلم ، تولد حضرت امام خمینی (ره)
 • ۱۵ تیر - جشن خام خواری
 • ۱۶ تیر - روز مالیات
 • ۲۱ تیر - روز عفاف و حجاب (سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب و کشتار مسجد گوهرشاد توسّط مأموران حکومت رضاخان) (1314 هـ.ش)
 • ۲۳ تیر - ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]
 • ۲۵ تیر - روز بهزیستی و تامین اجتماعی
 • ۲۷ تیر - اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران
۱۳۹۸ مرداد
July - August 2019ذوالقعده - ذوالحجه ١٤٤٠
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱23٢٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/1
  تاریخ میلادی » 2019/7/23
  تاریخ قمری » 1440/11/20
 • ۲24٢١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/2
  تاریخ میلادی » 2019/7/24
  تاریخ قمری » 1440/11/21
 • ۳25٢٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/3
  تاریخ میلادی » 2019/7/25
  تاریخ قمری » 1440/11/22
 • ۴26٢٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/5/4
  تاریخ میلادی » 2019/7/26
  تاریخ قمری » 1440/11/23
 • ۵27٢٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/5
  تاریخ میلادی » 2019/7/27
  تاریخ قمری » 1440/11/24
 • ۶28٢٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/6
  تاریخ میلادی » 2019/7/28
  تاریخ قمری » 1440/11/25
 • ۷29٢٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/7
  تاریخ میلادی » 2019/7/29
  تاریخ قمری » 1440/11/26
 • ۸30٢٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/8
  تاریخ میلادی » 2019/7/30
  تاریخ قمری » 1440/11/27
 • ۹31٢٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/9
  تاریخ میلادی » 2019/7/31
  تاریخ قمری » 1440/11/28
 • ۱۰1٢٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/10
  تاریخ میلادی » 2019/8/1
  تاریخ قمری » 1440/11/29
 • ۱۱2٣٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/5/11
  تاریخ میلادی » 2019/8/2
  تاریخ قمری » 1440/11/30
 • ۱۲3١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/12
  تاریخ میلادی » 2019/8/3
  تاریخ قمری » 1440/12/1
 • ۱۳4٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/13
  تاریخ میلادی » 2019/8/4
  تاریخ قمری » 1440/12/2
 • ۱۴5٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/14
  تاریخ میلادی » 2019/8/5
  تاریخ قمری » 1440/12/3
 • ۱۵6٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/15
  تاریخ میلادی » 2019/8/6
  تاریخ قمری » 1440/12/4
 • ۱۶7٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/16
  تاریخ میلادی » 2019/8/7
  تاریخ قمری » 1440/12/5
 • ۱۷8٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/17
  تاریخ میلادی » 2019/8/8
  تاریخ قمری » 1440/12/6
 • ۱۸9٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/5/18
  تاریخ میلادی » 2019/8/9
  تاریخ قمری » 1440/12/7
 • ۱۹10٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/19
  تاریخ میلادی » 2019/8/10
  تاریخ قمری » 1440/12/8
 • ۲۰11٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/20
  تاریخ میلادی » 2019/8/11
  تاریخ قمری » 1440/12/9
 • ۲۱12١٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/21
  تاریخ میلادی » 2019/8/12
  تاریخ قمری » 1440/12/10
 • ۲۲13١١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/22
  تاریخ میلادی » 2019/8/13
  تاریخ قمری » 1440/12/11
 • ۲۳14١٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/23
  تاریخ میلادی » 2019/8/14
  تاریخ قمری » 1440/12/12
 • ۲۴15١٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/24
  تاریخ میلادی » 2019/8/15
  تاریخ قمری » 1440/12/13
 • ۲۵16١٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/5/25
  تاریخ میلادی » 2019/8/16
  تاریخ قمری » 1440/12/14
 • ۲۶17١٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/26
  تاریخ میلادی » 2019/8/17
  تاریخ قمری » 1440/12/15
 • ۲۷18١٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/27
  تاریخ میلادی » 2019/8/18
  تاریخ قمری » 1440/12/16
 • ۲۸19١٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/28
  تاریخ میلادی » 2019/8/19
  تاریخ قمری » 1440/12/17
 • ۲۹20١٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/29
  تاریخ میلادی » 2019/8/20
  تاریخ قمری » 1440/12/18
 • ۳۰21١٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/30
  تاریخ میلادی » 2019/8/21
  تاریخ قمری » 1440/12/19
 • ۳۱22٢٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/31
  تاریخ میلادی » 2019/8/22
  تاریخ قمری » 1440/12/20
مناسبت های ماه: مرداد
 • ۵ مرداد - سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد (1367 هـ.ش)
 • ۶ مرداد - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۷ مرداد - مرداد روز ، جشن مردادگان
 • ۸ مرداد - روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
 • ۹ مرداد - روز اهدای خون
 • ۱۰ مرداد - جشن چله تابستان
 • ۱۰ مرداد - روز جهانی شیر مادر [ 1 August ]
 • ۱۱ مرداد - شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٣٠ ذوالقعده ]
 • ۱۴ مرداد - صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۶ مرداد - تشکیل جهاد دانشگاهی (1359 هـ.ش)
 • ۱۷ مرداد - روز خبرنگار
 • ۱۸ مرداد - شهادت امام محمد باقرعلیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۲۰ مرداد - روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۲۱ مرداد - عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۲۲ مرداد - روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
 • ۲۶ مرداد - ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۲۸ مرداد - سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق(1332 هـ.ش)
 • ۲۸ مرداد - سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
 • ۲۹ مرداد - عید سعید غدیرخم (10 هـ ق) [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۳۰ مرداد - روز بزرگداشت علامه مجلسی
 • ۳۰ مرداد - روز جهانی مسجد [ 21 August ]
 • ۳۱ مرداد - ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]
۱۳۹۸ شهریور
August - September 2019ذوالحجه - محرم ١٤٤٠
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱23٢١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/6/1
  تاریخ میلادی » 2019/8/23
  تاریخ قمری » 1440/12/21
 • ۲24٢٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/2
  تاریخ میلادی » 2019/8/24
  تاریخ قمری » 1440/12/22
 • ۳25٢٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/3
  تاریخ میلادی » 2019/8/25
  تاریخ قمری » 1440/12/23
 • ۴26٢٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/4
  تاریخ میلادی » 2019/8/26
  تاریخ قمری » 1440/12/24
 • ۵27٢٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/5
  تاریخ میلادی » 2019/8/27
  تاریخ قمری » 1440/12/25
 • ۶28٢٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/6
  تاریخ میلادی » 2019/8/28
  تاریخ قمری » 1440/12/26
 • ۷29٢٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/7
  تاریخ میلادی » 2019/8/29
  تاریخ قمری » 1440/12/27
 • ۸30٢٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/6/8
  تاریخ میلادی » 2019/8/30
  تاریخ قمری » 1440/12/28
 • ۹31٢٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/9
  تاریخ میلادی » 2019/8/31
  تاریخ قمری » 1440/12/29
 • ۱۰1١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/10
  تاریخ میلادی » 2019/9/1
  تاریخ قمری » 1441/1/1
 • ۱۱2٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/11
  تاریخ میلادی » 2019/9/2
  تاریخ قمری » 1441/1/2
 • ۱۲3٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/12
  تاریخ میلادی » 2019/9/3
  تاریخ قمری » 1441/1/3
 • ۱۳4٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/13
  تاریخ میلادی » 2019/9/4
  تاریخ قمری » 1441/1/4
 • ۱۴5٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/14
  تاریخ میلادی » 2019/9/5
  تاریخ قمری » 1441/1/5
 • ۱۵6٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/6/15
  تاریخ میلادی » 2019/9/6
  تاریخ قمری » 1441/1/6
 • ۱۶7٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/16
  تاریخ میلادی » 2019/9/7
  تاریخ قمری » 1441/1/7
 • ۱۷8٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/17
  تاریخ میلادی » 2019/9/8
  تاریخ قمری » 1441/1/8
 • ۱۸9٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/18
  تاریخ میلادی » 2019/9/9
  تاریخ قمری » 1441/1/9
 • ۱۹10١٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/19
  تاریخ میلادی » 2019/9/10
  تاریخ قمری » 1441/1/10
 • ۲۰11١١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/20
  تاریخ میلادی » 2019/9/11
  تاریخ قمری » 1441/1/11
 • ۲۱12١٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/21
  تاریخ میلادی » 2019/9/12
  تاریخ قمری » 1441/1/12
 • ۲۲13١٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/6/22
  تاریخ میلادی » 2019/9/13
  تاریخ قمری » 1441/1/13
 • ۲۳14١٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/23
  تاریخ میلادی » 2019/9/14
  تاریخ قمری » 1441/1/14
 • ۲۴15١٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/24
  تاریخ میلادی » 2019/9/15
  تاریخ قمری » 1441/1/15
 • ۲۵16١٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/25
  تاریخ میلادی » 2019/9/16
  تاریخ قمری » 1441/1/16
 • ۲۶17١٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/26
  تاریخ میلادی » 2019/9/17
  تاریخ قمری » 1441/1/17
 • ۲۷18١٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/27
  تاریخ میلادی » 2019/9/18
  تاریخ قمری » 1441/1/18
 • ۲۸19١٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/28
  تاریخ میلادی » 2019/9/19
  تاریخ قمری » 1441/1/19
 • ۲۹20٢٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/6/29
  تاریخ میلادی » 2019/9/20
  تاریخ قمری » 1441/1/20
 • ۳۰21٢١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/30
  تاریخ میلادی » 2019/9/21
  تاریخ قمری » 1441/1/21
 • ۳۱22٢٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/6/31
  تاریخ میلادی » 2019/9/22
  تاریخ قمری » 1441/1/22
مناسبت های ماه: شهریور
 • ۱ شهریور - روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
 • ۲ شهریور - آغاز هفته دولت
 • ۴ شهریور - زادروز داراب (کوروش)
 • ۴ شهریور - شهریور روز،جشن شهریورگان
 • ۴ شهریور - روز کارمند
 • ۵ شهریور - روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
 • ۸ شهریور - روز مبارزه با تروریسم ، انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه رجائی و باهنر (1360 هـ.ش)
 • ۱۰ شهریور - روز مبارزه با تروریسم
 • ۱۰ شهریور - روز بانکداری اسلامی ، سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (1362 هـ.ش)
 • ۱۰ شهریور - آغاز سال هجری قمری [ ١ محرم ]
 • ۱۱ شهریور - روز صنعت چاپ
 • ۱۲ شهریور - روز مبارزه با استعمار انگلیس
 • ۱۳ شهریور - روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی
 • ۱۳ شهریور - روز تعاون
 • ۱۷ شهریور - قیام 17 شهریور و کشتار جمعی به دست ماموران ستم شاهی پهلوی (1357 هـ.ش)
 • ۱۸ شهریور - تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۱۹ شهریور - وفات آیت الله سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران
 • ۱۹ شهریور - عاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]
 • ۱۹ شهریور - روز جهانی پیشگیری از خودکشی [ 10 September ]
 • ۲۰ شهریور - حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی [ 11 September ]
 • ۲۱ شهریور - روز سینما
 • ۲۱ شهریور - شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]
 • ۲۱ شهریور - روز گرامیداشت برنامه نویسان [ 12 September ]
 • ۲۷ شهریور - روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار
 • ۳۰ شهریور - روز گفتگوی تمدنها
 • ۳۰ شهریور - روز جهانی صلح [ 21 September ]
 • ۳۱ شهریور - آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ.ش) - آغاز هفته ی دفاع مقدس
۱۳۹۸ مهر
September - October 2019محرم - صفر ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱23٢٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/1
  تاریخ میلادی » 2019/9/23
  تاریخ قمری » 1441/1/23
 • ۲24٢٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/2
  تاریخ میلادی » 2019/9/24
  تاریخ قمری » 1441/1/24
 • ۳25٢٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/3
  تاریخ میلادی » 2019/9/25
  تاریخ قمری » 1441/1/25
 • ۴26٢٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/4
  تاریخ میلادی » 2019/9/26
  تاریخ قمری » 1441/1/26
 • ۵27٢٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/7/5
  تاریخ میلادی » 2019/9/27
  تاریخ قمری » 1441/1/27
 • ۶28٢٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/6
  تاریخ میلادی » 2019/9/28
  تاریخ قمری » 1441/1/28
 • ۷29٢٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/7
  تاریخ میلادی » 2019/9/29
  تاریخ قمری » 1441/1/29
 • ۸30١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/8
  تاریخ میلادی » 2019/9/30
  تاریخ قمری » 1441/2/1
 • ۹1٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/9
  تاریخ میلادی » 2019/10/1
  تاریخ قمری » 1441/2/2
 • ۱۰2٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/10
  تاریخ میلادی » 2019/10/2
  تاریخ قمری » 1441/2/3
 • ۱۱3٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/11
  تاریخ میلادی » 2019/10/3
  تاریخ قمری » 1441/2/4
 • ۱۲4٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/7/12
  تاریخ میلادی » 2019/10/4
  تاریخ قمری » 1441/2/5
 • ۱۳5٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/13
  تاریخ میلادی » 2019/10/5
  تاریخ قمری » 1441/2/6
 • ۱۴6٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/14
  تاریخ میلادی » 2019/10/6
  تاریخ قمری » 1441/2/7
 • ۱۵7٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/15
  تاریخ میلادی » 2019/10/7
  تاریخ قمری » 1441/2/8
 • ۱۶8٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/16
  تاریخ میلادی » 2019/10/8
  تاریخ قمری » 1441/2/9
 • ۱۷9١٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/17
  تاریخ میلادی » 2019/10/9
  تاریخ قمری » 1441/2/10
 • ۱۸10١١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/18
  تاریخ میلادی » 2019/10/10
  تاریخ قمری » 1441/2/11
 • ۱۹11١٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/7/19
  تاریخ میلادی » 2019/10/11
  تاریخ قمری » 1441/2/12
 • ۲۰12١٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/20
  تاریخ میلادی » 2019/10/12
  تاریخ قمری » 1441/2/13
 • ۲۱13١٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/21
  تاریخ میلادی » 2019/10/13
  تاریخ قمری » 1441/2/14
 • ۲۲14١٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/22
  تاریخ میلادی » 2019/10/14
  تاریخ قمری » 1441/2/15
 • ۲۳15١٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/23
  تاریخ میلادی » 2019/10/15
  تاریخ قمری » 1441/2/16
 • ۲۴16١٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/24
  تاریخ میلادی » 2019/10/16
  تاریخ قمری » 1441/2/17
 • ۲۵17١٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/25
  تاریخ میلادی » 2019/10/17
  تاریخ قمری » 1441/2/18
 • ۲۶18١٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/7/26
  تاریخ میلادی » 2019/10/18
  تاریخ قمری » 1441/2/19
 • ۲۷19٢٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/27
  تاریخ میلادی » 2019/10/19
  تاریخ قمری » 1441/2/20
 • ۲۸20٢١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/28
  تاریخ میلادی » 2019/10/20
  تاریخ قمری » 1441/2/21
 • ۲۹21٢٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/29
  تاریخ میلادی » 2019/10/21
  تاریخ قمری » 1441/2/22
 • ۳۰22٢٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/7/30
  تاریخ میلادی » 2019/10/22
  تاریخ قمری » 1441/2/23
مناسبت های ماه: مهر
 • ۵ مهر - شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه (ع) (1360 هـ.ش)
 • ۵ مهر - روز جهانی جهانگردی [ 27 September ]
 • ۷ مهر - روز آتش نشانی و ایمنی
 • ۷ مهر - سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ (کلاهدوز، نامجو، فلاحی، فکوری، جهان آرا) در سال 1360
 • ۸ مهر - روز بزرگداشت مولوی
 • ۸ مهر - روز جهانی ناشنوایان [ 30 September ]
 • ۸ مهر - روز جهانی ترجمه و مترجم [ 30 September ]
 • ۸ مهر - روز جهانی دریا نوردی [ 30 September ]
 • ۹ مهر - روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
 • ۹ مهر - روز جهانی سالمندان [ 1 October ]
 • ۱۳ مهر - روز نیروی انتظامی
 • ۱۳ مهر - روز جهانی معلم [ 5 October ]
 • ۱۴ مهر - روز دامپزشکی
 • ۱۶ مهر - مهر روز ، جشن مهرگان
 • ۱۶ مهر - روز جهانی کودک [ 8 October ]
 • ۱۷ مهر - روز جهانی پست [ 9 October ]
 • ۲۰ مهر - روز بزرگداشت حافظ
 • ۲۰ مهر - روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی
 • ۲۲ مهر - روز جهانی استاندارد [ 14 October ]
 • ۲۳ مهر - روز جهانی نابینایان (عصای سفید) [ 15 October ]
 • ۲۴ مهر - روز جهانی غذا [ 16 October ]
 • ۲۵ مهر - روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ]
 • ۲۶ مهر - روز تربیت بدنی و ورزش
 • ۲۷ مهر - اربعین حسینی ‌ [ ٢٠ صفر ]
 • ۲۹ مهر - روز صادرات
۱۳۹۸ آبان
October - November 2019صفر - ربیع الاول ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱23٢٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/1
  تاریخ میلادی » 2019/10/23
  تاریخ قمری » 1441/2/24
 • ۲24٢٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/2
  تاریخ میلادی » 2019/10/24
  تاریخ قمری » 1441/2/25
 • ۳25٢٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/8/3
  تاریخ میلادی » 2019/10/25
  تاریخ قمری » 1441/2/26
 • ۴26٢٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/4
  تاریخ میلادی » 2019/10/26
  تاریخ قمری » 1441/2/27
 • ۵27٢٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/5
  تاریخ میلادی » 2019/10/27
  تاریخ قمری » 1441/2/28
 • ۶28٢٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/6
  تاریخ میلادی » 2019/10/28
  تاریخ قمری » 1441/2/29
 • ۷29٣٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/7
  تاریخ میلادی » 2019/10/29
  تاریخ قمری » 1441/2/30
 • ۸30١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/8
  تاریخ میلادی » 2019/10/30
  تاریخ قمری » 1441/3/1
 • ۹31٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/9
  تاریخ میلادی » 2019/10/31
  تاریخ قمری » 1441/3/2
 • ۱۰1٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/8/10
  تاریخ میلادی » 2019/11/1
  تاریخ قمری » 1441/3/3
 • ۱۱2٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/11
  تاریخ میلادی » 2019/11/2
  تاریخ قمری » 1441/3/4
 • ۱۲3٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/12
  تاریخ میلادی » 2019/11/3
  تاریخ قمری » 1441/3/5
 • ۱۳4٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/13
  تاریخ میلادی » 2019/11/4
  تاریخ قمری » 1441/3/6
 • ۱۴5٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/14
  تاریخ میلادی » 2019/11/5
  تاریخ قمری » 1441/3/7
 • ۱۵6٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/15
  تاریخ میلادی » 2019/11/6
  تاریخ قمری » 1441/3/8
 • ۱۶7٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/16
  تاریخ میلادی » 2019/11/7
  تاریخ قمری » 1441/3/9
 • ۱۷8١٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/8/17
  تاریخ میلادی » 2019/11/8
  تاریخ قمری » 1441/3/10
 • ۱۸9١١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/18
  تاریخ میلادی » 2019/11/9
  تاریخ قمری » 1441/3/11
 • ۱۹10١٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/19
  تاریخ میلادی » 2019/11/10
  تاریخ قمری » 1441/3/12
 • ۲۰11١٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/20
  تاریخ میلادی » 2019/11/11
  تاریخ قمری » 1441/3/13
 • ۲۱12١٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/21
  تاریخ میلادی » 2019/11/12
  تاریخ قمری » 1441/3/14
 • ۲۲13١٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/22
  تاریخ میلادی » 2019/11/13
  تاریخ قمری » 1441/3/15
 • ۲۳14١٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/23
  تاریخ میلادی » 2019/11/14
  تاریخ قمری » 1441/3/16
 • ۲۴15١٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/8/24
  تاریخ میلادی » 2019/11/15
  تاریخ قمری » 1441/3/17
 • ۲۵16١٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/25
  تاریخ میلادی » 2019/11/16
  تاریخ قمری » 1441/3/18
 • ۲۶17١٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/26
  تاریخ میلادی » 2019/11/17
  تاریخ قمری » 1441/3/19
 • ۲۷18٢٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/27
  تاریخ میلادی » 2019/11/18
  تاریخ قمری » 1441/3/20
 • ۲۸19٢١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/28
  تاریخ میلادی » 2019/11/19
  تاریخ قمری » 1441/3/21
 • ۲۹20٢٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/29
  تاریخ میلادی » 2019/11/20
  تاریخ قمری » 1441/3/22
 • ۳۰21٢٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/8/30
  تاریخ میلادی » 2019/11/21
  تاریخ قمری » 1441/3/23
مناسبت های ماه: آبان
 • ۱ آبان - روز آمار و برنامه ریزی
 • ۵ آبان - رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ( 11 هـ ق )ـ شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ( 50 هـ ق) [ ٢٨ صفر ]
 • ۷ آبان - روز کوروش بزرگ
 • ۷ آبان - شهادت حضرت امام رضا علیه السلام (203 هـ ق ) [ ٣٠ صفر ]
 • ۷ آبان - روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر [ 29 October ]
 • ۸ آبان - روز نوجوان
 • ۸ آبان - هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ١ ربیع الاول ]
 • ۱۰ آبان - آبان روز ، جشن آبانگان
 • ۱۳ آبان - تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان (1358 هـ.ش)
 • ۱۳ آبان - روز دانش آموز
 • ۱۳ آبان - روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
 • ۱۴ آبان - روز فرهنگ عمومی
 • ۱۵ آبان - جشن میانه پاییز
 • ۱۵ آبان - شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) (260 هـ.ق) و آغاز ولایت حضرت ولی‌عصر(عج) [ ٨ ربیع الاول ]
 • ۱۸ آبان - روز ملی کیفیت
 • ۱۹ آبان - میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربیع الاول ]
 • ۲۴ آبان - روز کتاب و کتاب خوانی
 • ۲۴ آبان - میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (53 سال قبل از هجرت ) – میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام مؤسس مذهب جعفری (83 هـ ق) [ ١٧ ربیع الاول ]
 • ۲۶ آبان - روز جهانی فلسفه [ 17 November ]
۱۳۹۸ آذر
November - December 2019ربیع الاول - ربیع الثانی ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22٢٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/9/1
  تاریخ میلادی » 2019/11/22
  تاریخ قمری » 1441/3/24
 • ۲23٢٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/2
  تاریخ میلادی » 2019/11/23
  تاریخ قمری » 1441/3/25
 • ۳24٢٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/3
  تاریخ میلادی » 2019/11/24
  تاریخ قمری » 1441/3/26
 • ۴25٢٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/4
  تاریخ میلادی » 2019/11/25
  تاریخ قمری » 1441/3/27
 • ۵26٢٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/5
  تاریخ میلادی » 2019/11/26
  تاریخ قمری » 1441/3/28
 • ۶27٢٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/6
  تاریخ میلادی » 2019/11/27
  تاریخ قمری » 1441/3/29
 • ۷28١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/7
  تاریخ میلادی » 2019/11/28
  تاریخ قمری » 1441/4/1
 • ۸29٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/9/8
  تاریخ میلادی » 2019/11/29
  تاریخ قمری » 1441/4/2
 • ۹30٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/9
  تاریخ میلادی » 2019/11/30
  تاریخ قمری » 1441/4/3
 • ۱۰1٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/10
  تاریخ میلادی » 2019/12/1
  تاریخ قمری » 1441/4/4
 • ۱۱2٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/11
  تاریخ میلادی » 2019/12/2
  تاریخ قمری » 1441/4/5
 • ۱۲3٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/12
  تاریخ میلادی » 2019/12/3
  تاریخ قمری » 1441/4/6
 • ۱۳4٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/13
  تاریخ میلادی » 2019/12/4
  تاریخ قمری » 1441/4/7
 • ۱۴5٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/14
  تاریخ میلادی » 2019/12/5
  تاریخ قمری » 1441/4/8
 • ۱۵6٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/9/15
  تاریخ میلادی » 2019/12/6
  تاریخ قمری » 1441/4/9
 • ۱۶7١٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/16
  تاریخ میلادی » 2019/12/7
  تاریخ قمری » 1441/4/10
 • ۱۷8١١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/17
  تاریخ میلادی » 2019/12/8
  تاریخ قمری » 1441/4/11
 • ۱۸9١٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/18
  تاریخ میلادی » 2019/12/9
  تاریخ قمری » 1441/4/12
 • ۱۹10١٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/19
  تاریخ میلادی » 2019/12/10
  تاریخ قمری » 1441/4/13
 • ۲۰11١٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/20
  تاریخ میلادی » 2019/12/11
  تاریخ قمری » 1441/4/14
 • ۲۱12١٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/21
  تاریخ میلادی » 2019/12/12
  تاریخ قمری » 1441/4/15
 • ۲۲13١٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/9/22
  تاریخ میلادی » 2019/12/13
  تاریخ قمری » 1441/4/16
 • ۲۳14١٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/23
  تاریخ میلادی » 2019/12/14
  تاریخ قمری » 1441/4/17
 • ۲۴15١٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/24
  تاریخ میلادی » 2019/12/15
  تاریخ قمری » 1441/4/18
 • ۲۵16١٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/25
  تاریخ میلادی » 2019/12/16
  تاریخ قمری » 1441/4/19
 • ۲۶17٢٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/26
  تاریخ میلادی » 2019/12/17
  تاریخ قمری » 1441/4/20
 • ۲۷18٢١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/27
  تاریخ میلادی » 2019/12/18
  تاریخ قمری » 1441/4/21
 • ۲۸19٢٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/28
  تاریخ میلادی » 2019/12/19
  تاریخ قمری » 1441/4/22
 • ۲۹20٢٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/9/29
  تاریخ میلادی » 2019/12/20
  تاریخ قمری » 1441/4/23
 • ۳۰21٢٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/9/30
  تاریخ میلادی » 2019/12/21
  تاریخ قمری » 1441/4/24
مناسبت های ماه: آذر
 • ۱ آذر - آذر جشن
 • ۴ آذر - روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ 25 November ]
 • ۵ آذر - روز بسیج مستضعفان
 • ۷ آذر - روز نیروی دریایی
 • ۹ آذر - آذر روز، جشن آذرگان
 • ۹ آذر - روز بزرگداشت شیخ مفید
 • ۱۰ آذر - شهادت آیت الله سید حسن مدرس (1316 هـ.ش)
 • ۱۰ آذر - روز مجلس
 • ۱۰ آذر - روز جهانی مبارزه با ایدز [ 1 December ]
 • ۱۲ آذر - تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358 هـ.ش)
 • ۱۲ آذر - روز جهانی معلولان [ 3 December ]
 • ۱۳ آذر - روز بیمه
 • ۱۴ آذر - ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الثانی ]
 • ۱۵ آذر - روز حسابدار
 • ۱۶ آذر - روز دانشجو
 • ۱۶ آذر - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها [ ١٠ ربیع الثانی ]
 • ۱۶ آذر - روز جهانی هواپیمایی [ 7 December ]
 • ۲۵ آذر - روز پژوهش
 • ۲۶ آذر - روز حمل و نقل
 • ۳۰ آذر - جشن شب یلدا
۱۳۹۸ دی
December - January 2019ربیع الثانی - جمادی الاول ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22٢٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/1
  تاریخ میلادی » 2019/12/22
  تاریخ قمری » 1441/4/25
 • ۲23٢٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/2
  تاریخ میلادی » 2019/12/23
  تاریخ قمری » 1441/4/26
 • ۳24٢٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/3
  تاریخ میلادی » 2019/12/24
  تاریخ قمری » 1441/4/27
 • ۴25٢٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/4
  تاریخ میلادی » 2019/12/25
  تاریخ قمری » 1441/4/28
 • ۵26٢٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/5
  تاریخ میلادی » 2019/12/26
  تاریخ قمری » 1441/4/29
 • ۶27٣٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/10/6
  تاریخ میلادی » 2019/12/27
  تاریخ قمری » 1441/4/30
 • ۷28١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/7
  تاریخ میلادی » 2019/12/28
  تاریخ قمری » 1441/5/1
 • ۸29٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/8
  تاریخ میلادی » 2019/12/29
  تاریخ قمری » 1441/5/2
 • ۹30٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/9
  تاریخ میلادی » 2019/12/30
  تاریخ قمری » 1441/5/3
 • ۱۰31٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/10
  تاریخ میلادی » 2019/12/31
  تاریخ قمری » 1441/5/4
 • ۱۱1٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/11
  تاریخ میلادی » 2020/1/1
  تاریخ قمری » 1441/5/5
 • ۱۲2٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/12
  تاریخ میلادی » 2020/1/2
  تاریخ قمری » 1441/5/6
 • ۱۳3٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/10/13
  تاریخ میلادی » 2020/1/3
  تاریخ قمری » 1441/5/7
 • ۱۴4٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/14
  تاریخ میلادی » 2020/1/4
  تاریخ قمری » 1441/5/8
 • ۱۵5٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/15
  تاریخ میلادی » 2020/1/5
  تاریخ قمری » 1441/5/9
 • ۱۶6١٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/16
  تاریخ میلادی » 2020/1/6
  تاریخ قمری » 1441/5/10
 • ۱۷7١١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/17
  تاریخ میلادی » 2020/1/7
  تاریخ قمری » 1441/5/11
 • ۱۸8١٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/18
  تاریخ میلادی » 2020/1/8
  تاریخ قمری » 1441/5/12
 • ۱۹9١٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/19
  تاریخ میلادی » 2020/1/9
  تاریخ قمری » 1441/5/13
 • ۲۰10١٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/10/20
  تاریخ میلادی » 2020/1/10
  تاریخ قمری » 1441/5/14
 • ۲۱11١٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/21
  تاریخ میلادی » 2020/1/11
  تاریخ قمری » 1441/5/15
 • ۲۲12١٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/22
  تاریخ میلادی » 2020/1/12
  تاریخ قمری » 1441/5/16
 • ۲۳13١٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/23
  تاریخ میلادی » 2020/1/13
  تاریخ قمری » 1441/5/17
 • ۲۴14١٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/24
  تاریخ میلادی » 2020/1/14
  تاریخ قمری » 1441/5/18
 • ۲۵15١٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/25
  تاریخ میلادی » 2020/1/15
  تاریخ قمری » 1441/5/19
 • ۲۶16٢٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/26
  تاریخ میلادی » 2020/1/16
  تاریخ قمری » 1441/5/20
 • ۲۷17٢١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/10/27
  تاریخ میلادی » 2020/1/17
  تاریخ قمری » 1441/5/21
 • ۲۸18٢٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/28
  تاریخ میلادی » 2020/1/18
  تاریخ قمری » 1441/5/22
 • ۲۹19٢٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/29
  تاریخ میلادی » 2020/1/19
  تاریخ قمری » 1441/5/23
 • ۳۰20٢٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/10/30
  تاریخ میلادی » 2020/1/20
  تاریخ قمری » 1441/5/24
مناسبت های ماه: دی
 • ۱ دی - روز میلاد خورشید ، جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
 • ۴ دی - میلاد حضرت مسیح (ع) [ 25 December ]
 • ۴ دی - جشن کریسمس [ 25 December ]
 • ۵ دی - سالروز زمین لرزه ی بم در سال 1382
 • ۵ دی - سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
 • ۸ دی - دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
 • ۱۱ دی - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار و بهورز [ ٥ جمادی الاول ]
 • ۱۱ دی - جشن آغاز سال نو میلادی [ 1 January ]
 • ۱۴ دی - روز جهاد کشاورزی
 • ۱۵ دی - دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
 • ۱۵ دی - روز خانواده
 • ۱۷ دی - درگذشت مشکوک جهان پهلوان تختی
 • ۱۹ دی - قیام خونین مردم قم (1356 هـ.ش)
 • ۱۹ دی - آغاز عملیات کربلای 5 (1365 هـ.ش)
 • ۲۰ دی - سالروز قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار(1230 هـ.ش)
 • ۲۳ دی - دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان
 • ۲۶ دی - فرار شاه معدوم (1357 هـ.ش)
 • ۲۷ دی - اجرای توافق نامه‌ی برجام
 • ۲۹ دی - روز غزه
۱۳۹۸ بهمن
January - February 2020جمادی الاول - جمادی الثانیه ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21٢٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/1
  تاریخ میلادی » 2020/1/21
  تاریخ قمری » 1441/5/25
 • ۲22٢٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/2
  تاریخ میلادی » 2020/1/22
  تاریخ قمری » 1441/5/26
 • ۳23٢٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/3
  تاریخ میلادی » 2020/1/23
  تاریخ قمری » 1441/5/27
 • ۴24٢٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/11/4
  تاریخ میلادی » 2020/1/24
  تاریخ قمری » 1441/5/28
 • ۵25٢٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/5
  تاریخ میلادی » 2020/1/25
  تاریخ قمری » 1441/5/29
 • ۶26٣٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/6
  تاریخ میلادی » 2020/1/26
  تاریخ قمری » 1441/5/30
 • ۷27١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/7
  تاریخ میلادی » 2020/1/27
  تاریخ قمری » 1441/6/1
 • ۸28٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/8
  تاریخ میلادی » 2020/1/28
  تاریخ قمری » 1441/6/2
 • ۹29٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/9
  تاریخ میلادی » 2020/1/29
  تاریخ قمری » 1441/6/3
 • ۱۰30٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/10
  تاریخ میلادی » 2020/1/30
  تاریخ قمری » 1441/6/4
 • ۱۱31٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/11/11
  تاریخ میلادی » 2020/1/31
  تاریخ قمری » 1441/6/5
 • ۱۲1٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/12
  تاریخ میلادی » 2020/2/1
  تاریخ قمری » 1441/6/6
 • ۱۳2٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/13
  تاریخ میلادی » 2020/2/2
  تاریخ قمری » 1441/6/7
 • ۱۴3٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/14
  تاریخ میلادی » 2020/2/3
  تاریخ قمری » 1441/6/8
 • ۱۵4٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/15
  تاریخ میلادی » 2020/2/4
  تاریخ قمری » 1441/6/9
 • ۱۶5١٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/16
  تاریخ میلادی » 2020/2/5
  تاریخ قمری » 1441/6/10
 • ۱۷6١١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/17
  تاریخ میلادی » 2020/2/6
  تاریخ قمری » 1441/6/11
 • ۱۸7١٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/11/18
  تاریخ میلادی » 2020/2/7
  تاریخ قمری » 1441/6/12
 • ۱۹8١٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/19
  تاریخ میلادی » 2020/2/8
  تاریخ قمری » 1441/6/13
 • ۲۰9١٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/20
  تاریخ میلادی » 2020/2/9
  تاریخ قمری » 1441/6/14
 • ۲۱10١٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/21
  تاریخ میلادی » 2020/2/10
  تاریخ قمری » 1441/6/15
 • ۲۲11١٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/22
  تاریخ میلادی » 2020/2/11
  تاریخ قمری » 1441/6/16
 • ۲۳12١٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/23
  تاریخ میلادی » 2020/2/12
  تاریخ قمری » 1441/6/17
 • ۲۴13١٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/24
  تاریخ میلادی » 2020/2/13
  تاریخ قمری » 1441/6/18
 • ۲۵14١٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/11/25
  تاریخ میلادی » 2020/2/14
  تاریخ قمری » 1441/6/19
 • ۲۶15٢٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/26
  تاریخ میلادی » 2020/2/15
  تاریخ قمری » 1441/6/20
 • ۲۷16٢١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/27
  تاریخ میلادی » 2020/2/16
  تاریخ قمری » 1441/6/21
 • ۲۸17٢٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/28
  تاریخ میلادی » 2020/2/17
  تاریخ قمری » 1441/6/22
 • ۲۹18٢٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/29
  تاریخ میلادی » 2020/2/18
  تاریخ قمری » 1441/6/23
 • ۳۰19٢٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/11/30
  تاریخ میلادی » 2020/2/19
  تاریخ قمری » 1441/6/24
مناسبت های ماه: بهمن
 • ۱ بهمن - زادروز فردوسی
 • ۲ بهمن - بهمن روز، جشن بهمنگان
 • ۵ بهمن - جشن نوسره
 • ۹ بهمن - شهادت حضرت فاطمة زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق) [ ٣ جمادی الثانیه ]
 • ۱۰ بهمن - جشن سده
 • ۱۲ بهمن - بازگشت امام خمینی به ایران(1357)
 • ۱۲ بهمن - آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی
 • ۱۲ بهمن - روز جهانی حجاب (روز همبستگی با بانوان محجّبه) [ 1 February ]
 • ۱۵ بهمن - جشن میانه زمستان
 • ۱۸ بهمن - روز ملی فناوری فضایی
 • ۱۹ بهمن - روز نیروی هوایی
 • ۲۲ بهمن - پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی (1357 هـ.ش)
 • ۲۲ بهمن - حمله به سفارت روسیه و قتل گریبایدوف سفیر روسیه تزاری در ایران [ 11 February ]
 • ۲۵ بهمن - روز ولنتاین، روز عشاق [ 14 February ]
 • ۲۶ بهمن - ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن [ ٢٠ جمادی الثانیه ]
 • ۲۹ بهمن - قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ.ش)
۱۳۹۸ اسفند
February - March 2020جمادی الثانیه - رجب ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱20٢٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/1
  تاریخ میلادی » 2020/2/20
  تاریخ قمری » 1441/6/25
 • ۲21٢٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/12/2
  تاریخ میلادی » 2020/2/21
  تاریخ قمری » 1441/6/26
 • ۳22٢٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/3
  تاریخ میلادی » 2020/2/22
  تاریخ قمری » 1441/6/27
 • ۴23٢٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/4
  تاریخ میلادی » 2020/2/23
  تاریخ قمری » 1441/6/28
 • ۵24٢٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/5
  تاریخ میلادی » 2020/2/24
  تاریخ قمری » 1441/6/29
 • ۶25١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/6
  تاریخ میلادی » 2020/2/25
  تاریخ قمری » 1441/7/1
 • ۷26٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/7
  تاریخ میلادی » 2020/2/26
  تاریخ قمری » 1441/7/2
 • ۸27٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/8
  تاریخ میلادی » 2020/2/27
  تاریخ قمری » 1441/7/3
 • ۹28٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/12/9
  تاریخ میلادی » 2020/2/28
  تاریخ قمری » 1441/7/4
 • ۱۰29٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/10
  تاریخ میلادی » 2020/2/29
  تاریخ قمری » 1441/7/5
 • ۱۱1٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/11
  تاریخ میلادی » 2020/3/1
  تاریخ قمری » 1441/7/6
 • ۱۲2٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/12
  تاریخ میلادی » 2020/3/2
  تاریخ قمری » 1441/7/7
 • ۱۳3٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/13
  تاریخ میلادی » 2020/3/3
  تاریخ قمری » 1441/7/8
 • ۱۴4٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/14
  تاریخ میلادی » 2020/3/4
  تاریخ قمری » 1441/7/9
 • ۱۵5١٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/15
  تاریخ میلادی » 2020/3/5
  تاریخ قمری » 1441/7/10
 • ۱۶6١١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/12/16
  تاریخ میلادی » 2020/3/6
  تاریخ قمری » 1441/7/11
 • ۱۷7١٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/17
  تاریخ میلادی » 2020/3/7
  تاریخ قمری » 1441/7/12
 • ۱۸8١٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/18
  تاریخ میلادی » 2020/3/8
  تاریخ قمری » 1441/7/13
 • ۱۹9١٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/19
  تاریخ میلادی » 2020/3/9
  تاریخ قمری » 1441/7/14
 • ۲۰10١٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/20
  تاریخ میلادی » 2020/3/10
  تاریخ قمری » 1441/7/15
 • ۲۱11١٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/21
  تاریخ میلادی » 2020/3/11
  تاریخ قمری » 1441/7/16
 • ۲۲12١٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/22
  تاریخ میلادی » 2020/3/12
  تاریخ قمری » 1441/7/17
 • ۲۳13١٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/12/23
  تاریخ میلادی » 2020/3/13
  تاریخ قمری » 1441/7/18
 • ۲۴14١٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/24
  تاریخ میلادی » 2020/3/14
  تاریخ قمری » 1441/7/19
 • ۲۵15٢٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/25
  تاریخ میلادی » 2020/3/15
  تاریخ قمری » 1441/7/20
 • ۲۶16٢١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/26
  تاریخ میلادی » 2020/3/16
  تاریخ قمری » 1441/7/21
 • ۲۷17٢٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/27
  تاریخ میلادی » 2020/3/17
  تاریخ قمری » 1441/7/22
 • ۲۸18٢٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/28
  تاریخ میلادی » 2020/3/18
  تاریخ قمری » 1441/7/23
 • ۲۹19٢٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/12/29
  تاریخ میلادی » 2020/3/19
  تاریخ قمری » 1441/7/24
مناسبت های ماه: اسفند
 • ۲ اسفند - روز جهانی زبان مادری [ 21 February ]
 • ۵ اسفند - جشن سپندارمذگان
 • ۵ اسفند - روز عشق
 • ۵ اسفند - روز بزرگداشت زمین و بانوان
 • ۵ اسفند - روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
 • ۶ اسفند - ولادت امام محمد باقر علیه السلام [ ١ رجب ]
 • ۷ اسفند - سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع
 • ۷ اسفند - درگذشت علی اکبر دهخدا
 • ۸ اسفند - شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ٣ رجب ]
 • ۱۴ اسفند - روز احسان و نیکوکاری
 • ۱۴ اسفند - سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق
 • ۱۵ اسفند - روز درختکاری
 • ۱۵ اسفند - ولادت امام محمد تقی علیه السلام [ ١٠ رجب ]
 • ۱۸ اسفند - ولادت حضرت امام علی علیه السلام (23 سال قبل از هجرت )/روز پدر [ ١٣ رجب ]
 • ۱۸ اسفند - روز جهانی زن [ 8 March ]
 • ۲۰ اسفند - وفات حضرت زینب سلام الله علیها [ ١٥ رجب ]
 • ۲۲ اسفند - روز بزرگداشت شهدا
 • ۲۵ اسفند - روز بزرگداشت پروین اعتصامی
 • ۲۵ اسفند - پایان سرایش شاهنامه
 • ۲۹ اسفند - روز ملی شدن صنعت نفت ایران (1329 هـ.ش)