امروز: ۱۴۰۲/۳/۱۰

تقویم سال ۱۴۰۱

لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

ساعت ۱۹ و ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ هجری شمسی

مطابق۱۷ شعبان ۱۴۴۳ هجری قمری و ٢٠ مارس ۲۰۲۲ میلادی

رویدادهای نجومی ایران در سال 1401 هجری شمسی

1- خورشید گرفتگی جزیی در تاریخ سه شنبه 3 آبان:

این خورشید گرفتگی از نوع جزیی است و در تهران، خورشید گرفتگی در ساعت 13:41 شروع می شود. در ساعت 14:58، گرفتگی به بیشترین مقدار خود می رسد و ماه 55 درصد از قرص خورشید را می پوشاند و گرفتگی در ساعت 16:09 پایان می یابد. زمان و حداکثر مقدار پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است. این مقدار از حداکثر 62 درصد در شمال شرق کشور تا حداقل 39 درصد در جنوب شرق کشور متغییر است. این گرفتگی در نیمه غربی آسیا، اغلب نقاط اروپا و شمال شرق آفریقا به صورت جزیی قابل مشاهده است.

ماه گرفتگی ها:

1- ماه گرفتگی کلی: دوشنبه 26 اردیبهشت، غیرقابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در بخش کوچکی از غرب آسیا، اروپا(بجز بخش شرقی و شمال شرقی آن) و اغلب آمریکا و آفریقا دیده می شود.
2- ماه گرفتگی کلی: سه شنبه 17 آبان، غیرقابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در بخش های میانی و شرق آسیا، اقیانوسیه و آمریکا به جز بخشی از شرق و جنوب شرق آمریکای جنوبی دیده می شود.

خورشید گرفتگی ها:

1- خورشید گرفتگی جزیی: آغاز گرفتگی شنبه 10 اردیبهشت. غیرقابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در جنوب آمریکای جنوبی و بخش کوچکی از جنوبگان قابل مشاهده است.

حیوان سال ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ سال ببر است. ببر نماد بی باکی و دلیری و نترس بودن است و کاملاً در عشق و زندگی روزمره خود شتاب زده عمل می‌کند و همیشه عاشق قدرت طلبی و رهبری و سلطه بر دیگران است و خوی وحشیگری او باعث شده تا حیوانی خطرناک به نظر آید.

تقویم رسمی سال 1401 هجری- شمسی

 

ساعت و تقویم روز ایران