امروز: ۱۳۹۹/۷/۳

درگذشت ابن طاووس فقیه و ادیب مسلمان

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 693/8/1

غیاث‌الدین ابو مظفر عبدالکریم ابن احمد معروف به ابن طاووس در سال 648 قمری از خاندان معروف بنی طاووس که از نوادگان شیخ طوسی بوده‌اند، به دنیا آمد. در یازده سالگی حافظ قرآن شد و سپس از محضر پدرش و استادانی همچون محقق حلی، ابن سعید حلی، سید ابن طاووس و خواجه نصیرالدین طوسی به فراگیری علوم دینی و ادبی پرداخت. وی سپس به تدریس و تربیت شاگردان روی آورد و کتاب‌هایی تألیف نمود.

ساعت و تقویم روز ایران