امروز: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

کشف خلیج گینه در غرب افریقا توسط دریانوردان فرانسوی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1380/5/25

خلیج گینه در غرب قاره افریقا و در اقیانوس اطلس واقع شده است. این خلیج در بیست و پنجم ماه مه 1360 میلادی توسط دریانوردان فرانسوی که از منطقه دیپ در شمال این کشور بودند، کشف گردید و نفوذ فرانسه در این قاره بنا نهاده شد. مدتی پس از کشف خلیج گینه، نفوذ فرانسویان در این قاره آغاز شد و به تدریج آنان بر سرزمینی که بعدها، گینه نامیده شد، تسلط یافتند. استعمارگران فرانسه تا نیمه دوم قرن بیستم در این منطقه به صورت مستقیم حضور داشتند.

ساعت و تقویم روز ایران