امروز: ۱۴۰۱/۹/۷

تولد ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری محدث شهیر اهل سنّت

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 194/10/13

ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری معروف به امام بُخاری از محدثین بزرگی است که علم و درایت و وثوق او، مورد قبول همگان می‌باشد. امام بخاری جهت تحصیل و تصحیح احادیث نبوی به سرزمین‌های مختلف سفر کرد و از بزرگان حدیث، استفاده‌ها نمود. وی کتاب جامع صحیح را که به صحیح بخاری معروف است، نگاشت. این کتاب یکی از کتب صحاح ستهی کتب شش‌گانه حدیث اهل سنت و به قولی صحیح‌ترین آن‌ها بوده و حاوی نه هزار حدیث نبوی است که از میان ششصد هزار حدیث استخراج شده‌اند. معروف است که پیش از نقل هر حدیث در آن کتاب، وضو گرفته و دو رکعت نماز می‌خواند. وفات امام بخاری در اول شوال سال 256 قمری در 62 سالگی در نزدیکی سمرقند افغانستان روی داد و در همان جا مدفون گشت.

ساعت و تقویم روز ایران