امروز: ۱۳۹۹/۹/۴

تحریم هر گونه ارتباط با رژیم صهیونیستی از جانب امام خمینی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1346/3/17

در اوایل خرداد ماه سال 1346 شمسی، رژیم صهیونیستی اسرائیل به جنگی فراگیر از زمین و هوا و دریا علیه کشورهای همسایه فلسطین دست زد که به نام جنگ شش روز معروف شد. حضرت امام خمینی، رهبر نهضت اسلامی ملت مسلمان ایران که همزمان با مبارزه با رژیم منحوس پهلوی و تبعید در نجف اشرف، بر ضد موجودیت اسرائیل و رژیم صهیونیستی نیز فریاد می‌کشیدند، با صدور بیانیه‌ای، امت اسلام را به اتحاد و نبرد سرنوشت ساز برای ریشه کن کردن صهیونیسم و آزادی فلسطین فرا خواندند.

ایشان در این بیانیه، ضمن اشاره به اینکه بارها دولت‌ها را از همکاری با اسرائیل بر حذر داشته‌اند، آمده است: «این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامی جایگزین شده است، باید با همت و همکاری ممالک اسلامی ریشه کن گردد.» حضرت امام در این بیانیه تصریح کرده‌اند: «کمک به اسرائیل، چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت، حرام و مخالفت با اسلام است. رابطه با اسرائیل و عمّال آن، چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی، حرام و مخالفت با اسلام است و باید مسلمین از استعمال کالاها و اجناس اسرائیل خودداری کنند.» بیانیه امام خمینی ره به زبان فارسی و عربی از رادیوی عراق پخش گردید و مرهمی بر دردهای درونی مسلمین نهاد.

ساعت و تقویم روز ایران