امروز: ۱۴۰۲/۳/۱۰

وقوع اولین جنگ میان نیروهای انگلیسی و هندی در بنگال

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1757/6/23

در اولین جنگ میان نیروهای انگلیس و هندی که در 23 ژوئن 1757 میلادی به وقوع پیوست و به جنگ پلاسی مشهور شد، انگلیس به پیروزی رسید و زمینه استعمار و استثمار هند را فراهم آورد. انگلیس از اوایل قرن هجدهم از طریق شرکت هند شرقی، نفوذ در هند را آغاز کرده بود و در جنگ‌های بعدی، علاوه بر شکست دادن ارتش هند، رقیب اروپایی خود، فرانسه را نیز از هند بیرون راند. از آن زمان تا نزدیک به دویست سال، هند مهم‌ترین و پرسودترین مستعمره انگلیس بود و از غارت این کشور بزرگ، ثروت فراوانی به دست آورد.

ساعت و تقویم روز ایران