امروز: ۱۴۰۱/۷/۷

مرگ پیر ماریوو نویسنده برجسته فرانسوی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1763/7/23

پیِر کارْلِه دو شامْبْلَن دو مارْیوو، نویسنده و داستان‌نویس فرانسوی، در هفدهم نوامبر 1688 میلادی در پاریس به دنیا آمد و پس از آشنایی با روشن‌فکران و اهل ذوق و ادب، در هجده سالگی به نمایشنامه‌نویسی روی آورد. موضوع آثار اولیه او هر چند بسیار عادی و متوسط بود، اما اندیشه‌های اصلی و مهمی را که ماریو در آینده در نمایش‌های خود می‌پرورانْد، نمودار ساخت. ماریو از اوان جوانی، استعداد خود را در تحلیل روانی و تعمق در خصوصیت‌های اخلاق بشر آشکار نمود و در این زمینه، مقاله‌هایی انتشار داد که اشخاص و صفات خاص آنها از واقع‌بینی خاص برخوردار بود. ماریو طی سال‌های بعد نمایش‌نامه‌های متعددی از قبیل غافل‌گیری عشق، ناپایداری دوجانبه و کمدی جزیره عقل را بر روی صحنه برد و با موفقیت و شهرت فراوانی مواجه گردید.

ماریو سالیان دراز نویسنده‌ای سبُک و جِلف شناخته می‌شد، اما برخی دیگر از ادبای زمان پس از وی، او را نویسنده‌ای می‌دانستند، با اصول و مبانی فکری تازه و فلسفی و غیر متعارف و عمیق. امروزه ظرافت طبع و دقت و تیزبینی ماریو در تحلیل روانی آشکار گشته است و هر یک از نمایش‌نامه‌های او تلاشی شناخته شده است در برافکندن نقاب‌هایی که حیله‌ها و قراردادهای مکارانه را در خود می‌پوشانده است. ماریو، پیچ‌وخم‌هایی را که به تدریج در جریان نمایش به وجود می‌آورد، ناگهان در پرده آخر از میان می‌برد و معماهای هیجان‌انگیز و پرتحرک را به وسیله کشف حیله‌ها، نیرنگ‌های از پیش طرح شده، تلوّن‌ها، درد دل‌ها و اعترافات تصادفی حل می‌کند. ماریو به سبب معرفت درباره زوایای طبع آدمی و توصیف رنج و درد و به سبب شیوه نگارش، شهرت فراوانی دارد. پیِر ماریو سرانجام در 23 ژوئیه 1763 میلادی در 75 سالگی درگذشت.

ساعت و تقویم روز ایران