امروز: ۱۴۰۱/۵/۲۲

تولد ابوسهل کوهی ریاضی دان و منجم ایرانی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 329/1/8

ابوسهل کوهی ریاضی دان و منجم ایرانی، بیشتر روزهای عمرش را در مراکز علمی شهر بغداد که در آن عصر از رونق علمی برخوردار بود، به مطالعه و تحقیق، سپری کرد و نزدیک به سی سال به رَصَد ستارگان و مسائل مربوط به آن‌ها پرداخت. ابوسهل کوهی در نتیجه تحقیقات خود، موفق به ساخت رصدخانه‌ای شد که مورد استفاده دانشمندان پس از او قرار گرفت. از کتاب‌های متعدد او، صنعت اُسطُرلاب و دوایر حماسه قابل اشاره‌اند.

ساعت و تقویم روز ایران