امروز: ۱۴۰۰/۱۱/۱

قتل کعب بن اشرف شاعر مفسد به امر پیامبر اسلام ص

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 3/3/14

کعْب بن اشرف یهودی با سرودن اشعار بی ادبانه علیه پیامبر اسلام ص و مسلمانان، به ویژه زنان مسلمان، مشرکان مکه را علیه مسلمین تحریک می‌کرد. کعب از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مفسد فی الارض شناخته شد و دستور به قتل او داد. برای این کار محمد بن مِسْلَمَه داوطلب شد و او را در یک عملیات غافلگیرانه به قتل رساند. پس از قتل کعب بن اشرف، یهودیان مجبور به نوشتن قرارداد صلح با مسلمین شدند.

ساعت و تقویم روز ایران