امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

تولد ابهری حکیم و منجم شهیر اسلام

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 602/4/2

اثیرالدین مفضل بن عمر معروف به ابهری حکیم و منجم مشهور مسلمان در موصل به دنیا آمد. اثیرالدین که در رصدخانه مراغه با خواجه نصیرالدین طوسی همکاری داشت، دارای چندین اثر ارزشمند است که از آن میان دو کتاب ایساغوجی و هدایت الحکمه مشهورترند. هم چنین از وی سه رساله در هیئت و نجوم باقی مانده است. ابهری در سال 663 قمری در 61 سالگی درگذشت.

ساعت و تقویم روز ایران