امروز: ۱۴۰۱/۴/۷

وقوع غزوه تبوک بین مسلمانان و لشکر روم

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 9/7/19

غزوه تبوک از آخرین غزوات پیامبر اسلام ص به شمار می‌رود. سبب وقوع غزوه تبوک آن بود که کاروان تجاری شام به پیامبر اسلام خبر داد که سلطان روم لشکری مجهز کرده و عازم مدینه است. از این‌رو رسول خدا فرمان داد مسلمانان از دور و نزدیک آماده جنگ شوند. علی رغم دوری راه، فصل گرما، دوره برداشت محصول و سختی مسیر، اکثر مسلمانان، خود را جهت جنگ آماده کردند. در این میان گروهی از منافقین مدینه به بهانه‌هایی در این غزوه شرکت نکردند و دیگران را نیز از رفتن منع می‌نمودند. لذا چون پیامبر از نیّت سوء آنان آگاه شد، علی (ع) را به جای خویش در مدینه گماشت و رهسپار تبوک گشت. سرانجام لشکر سی هزار نفری اسلام به محل جنگ رسیدند ولی از سپاه روم اثری نیافتند. در این غزوه هرچند جنگی رخ نداد ولی شوکت اسلام، فداکاری مسلمین و آمادگی آنها در برابر کفر به نمایش درآمد. همچنین به این جنگ، غزوی «فاضِحِه» (به معنی رسوا کننده) نیز گفته می‌شود زیرا جمعی منافقِ مسلمان نما در این سفر رسوا شدند.

ساعت و تقویم روز ایران