امروز: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

دستگیری و تبعید سید جمال الدین اسدآبادی به دستور ناصرالدین شاه

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1308/8/16

سید جمال الدین اسدآبادی در شعبان سال 1254 قمری در اسدآباد همدان به دنیا آمد. وی در ده سالگی همراه پدر به قزوین رفت و در مدت دو سال، در حوزه علمیه آن شهر، به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. سید جمال الدین سپس عازم تهران شد و در درس آقا سید محمدصادق طباطبایی همدانی حاضر گردید و توسط ایشان ملبس به لباس روحانیت شد. او در سال 1266 قمری راهی نجف اشرف گردید و در محضر شیخ انصاری به کسب علوم تفسیری، حدیث، فقه، اصول، کلام، منطق، فلسفه، ریاضی، طب، هیئت و نجوم همت گماشت.

سید در 1270 قمری راهی هندوستان شد. وی در آنجا به سلطه استکباری انگلیس بر هند پی برد و به مقابله علیه آن پرداخت. او جهت شناسایی دنیای اسلام و راه‌های مقابله با استعمار، مسافرت‌های متعددی را به نقاط مختلف جهان انجام داد و فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرد. سید جمال الدین اسدآبادی اتحاد دنیای اسلام با تمسک به قرآن و نیز بیرون راندن استعمار انگلستان از سرزمین‌های اسلامی را می‌خواست و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد. سید جمال الدین در سال 1308 قمری از طرف ناصرالدین شاه به خارج از کشور تبعید شد. وی در 1310 وارد مرکز خلافت عثمانی در اسلامبول گردید، ولی بعدها سلطانِ عثمانی علیه او کارشکنی کرد و در سال 1314 وی را مسموم کرد و به شهادت رسانید. سید جمال الدین در استامبول مدفون است.

ساعت و تقویم روز ایران