امروز: ۱۴۰۱/۵/۲۲

آغاز حکومت محمد خدابنده معروف به الجایتو ایلخان مغول

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 703/12/15

در ادامه حکومت ایلخانان مغول در ایران، الجایتو که به سلطان محمد خدابنده ملقب بود به پادشاهی رسید و دو دانشمند زمان، خواجه سعدالدین ساوجی و رشیدالدین فضل الله را به وزارت منصوب کرد. الجایتو به سبب نفوذ کلام علامه حلی، از مذهب سنت و جماعت به تشیع گرایید و فرمان داد که بر روی سکه‌ها نام دوازده امام را ضرب کنند. او بنای شهر سلطانیه - در نزدیکی زنجان - را به اتمام رساند و رصدخانه مراغه را که به فرمان هلاکوخان بنا شده و روی به خرابی گذارده بود، احیا کرد. الجایتو سرانجام در 28 رمضان سال 716 قمری درگذشت و جَسد او را در زیر گنبدی که برای قبر خود ساخته بود به خاک سپردند.

ساعت و تقویم روز ایران