امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

رحلت ابن سکن محدث و دانشمند مسلمان

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 353/1/15

ابن سکن، دانشمند و محدث مشهور قرن چهارم هجری قمری در سال 294 قمری در بغداد به دنیا آمد و برای کسب علم و دانش به سرزمین‌های بسیاری سفر کرد. او در شهرهای مختلف ماوراءالنهر، خراسان، عراق، شام و مصر، استماع حدیث کرد و سرانجام در مصر اقامت گزید. از میان آثار این دانشمند مسلمان، کتاب الحروف فی الصحابه در شرح حال یاران پیامبر اکرم، قابل اشاره است.

ساعت و تقویم روز ایران