امروز: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تولد ابوبکر محمد انباری فقیه و نحوی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 513/4/4

ابوبکر محمد انباری فقیه، محدث، نحوی و لغت شناس بغدادی از نوجوانی به آموختن علوم دینی پرداخت و فراگیری نحو و لغت را نزد پدرش آغاز کرد. ابن انباری پس از فراگیری دیگر علوم و دانش‌ها بر کرسی تدریس نشست و شاگردان زیادی در محضر او کسب علم کردند. وی فقیهی برجسته بود و به ویژه در نحو استادی زبردست و کم نظیر به شمار می‌رفت. او هم چنین در این مقام از کلامی گرم و جذاب بهره‌مند بود. منشور الفواید از جمله تألیفات اوست.

ساعت و تقویم روز ایران