امروز: ۱۴۰۱/۹/۷

انتشار نخستین شماره از روزنامه نسیم شمال

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1325/8/2

سید اشرف الدین حسینی قزوینی از شاعران و روزنامه نویسان دوره‌ی نهضت مشروطه بود که روزنامه نسیم شمال را تأسیس و منتشر کرد. روزنامه نسیم شمال که پس از پیروزی مشروطه خواهان، در تهران منتشر می‌شد، حاوی مقالات و اشعار فکاهی و طنز بود و این مطالب در نکوهش اعمال ظالمانه و بی عدالتی‌های محمدعلی شاه قاجار و عوامل دست نشانده وی منتشر می‌گشت. نسیم شمال مقبولیت عام یافت و خودِ سید اشرف‌الدین حسینی قزوینی نیز به مناسبت روزنامه‌اش، به نسیم شمال معروف شد.

ساعت و تقویم روز ایران