امروز: ۱۴۰۱/۹/۷

مرگ الکساندر همیلتون سیاست‌مدار و نظریه‌پرداز امریکایی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1804/7/12

الکساندر همیلتون سیاست‌مدار و نظریه‌پرداز سیاسی امریکا در سال 1757 میلادی متولد گردید و در 15 سالگی به کلمبیا رفت. وی طرفدار خواسته‌های میهن پرستان بود و از مبارزان انقلاب امریکا به شمار می‌رفت. در اندیشه سیاسی همیلتون یک حکومت مقتدر دارای جایگاه ویژه‌ای است در حالی که او به عقل سلیم، استدلال و حسن نیت توده‌های مردم به هیچ وجه اعتقاد و اعتماد نداشت. به نظر وی فقط قدرت و منافع شخصی، محرک اعمال افراد است. وی بر این عقیده بود که اگر حکومت در دست عده قلیلی باشد به افراد اکثریتْ ظلم و استبداد روا خواهد داشت. لذا قدرت باید در دست هر دو طرف باشد. همیلتون تاکید می‌نمود که اقلیت و اکثریت باید کاملاً از یک‌دیگر متمایز بمانند. با این حال، وی در جایگاه رهبری ثروتمندان، سرمایه‌داران و فئودال‌ها از هیچ تلاشی برای اعمال نفوذ در دولت و به دست گرفتن رهبری امریکا، خودداری نمی‌کرد. همیلتون معتقد بود فدرالیست‌ها همواره باید بر دولت و سیاست‌های امریکا مسلط باشند. وی از برقراری نظام سرمایه‌داری و طبقاتی اشرافی به سبک انگلیس حمایت می‌کرد.

همیلتون و همفکرانش پس از استقلال امریکا ده‌ها مقاله با نام‌های گوناگون منتشر کردند و از نظام سرمایه‌داری و فواید حکومت سلطنتی حمایت نمودند. همیلتون به عنوان یک فیلسوف سیاسی نظرات خود را از طریق انتشار مقالاتی در روزنامه فدرالیست منتشر می‌ساخت. این روزنامه از سوی حزب فدرالیست انتشار می‌یافت که از رهبران آن به شمار می‌رفت. تلاش همیلتون در تشریح قانون اساسی امریکا باعث شد تا تمامی ایالات 13 گانه در آن زمان این قانون را پذیرا شوند. به نظر همیلتون هیچ قانونی به اندازه قانون اساسی امریکا قابل توجیه و شایسته دفاع نیست. در رؤیای همیلتون، امریکای آینده یک سرزمین ثروتمند و صنعتی بود که بعدها جامه عمل پوشید. همیلتون در سیاست خارجی معتقد به گرایش امریکا به سوی انگلستان بود و توانست جان آدامز دومین رئیس جمهور امریکا را به امضای پیمان اتحاد با انگلستان وادار نماید. این پیمان که به نقض قرارداد امریکا و فرانسه منجر گردید، باعث بروز اختلاف میان دو کشور و در نتیجه به جنگ امریکا و فرانسه انجامید. وقوع این جنگ و پیروزی فرانسه، شکست فدرالیست‌ها به رهبری همیلتون در جریان انتخابات ریاست جمهوری را در پی داشت. الکساندر همیلتون در 12 ژوئیه 1804 میلادی در جریان یک دوئل در 47 سالگی کشته شد.

ساعت و تقویم روز ایران