امروز : شنبه 26 خرداد 1403
میلادی : 2024, Jun 15
قمری : 8 ذوالحجه 1445

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

امام حسین (ع)

اوقات شرعی شهر: Tehran

اوقات شرعی شهر شما
اذان صبح : ۰۳:۰۲
طلوع خورشید : ۰۴:۴۸
اذان ظهر : ۱۲:۰۵
غروب خورشید : ۱۹:۲۲
اذان مغرب : ۱۹:۴۳
نیمه شب شرعی : ۲۳:۱۲
۱۴۰۳ خرداد
May - June 2024
ذوالقعده - ذوالحجه ١٤٤٥
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21١٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/1
  تاریخ میلادی » 2024/5/21
  تاریخ قمری » 1445/11/12
 • ۲22١٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/2
  تاریخ میلادی » 2024/5/22
  تاریخ قمری » 1445/11/13
 • ۳23١٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/3
  تاریخ میلادی » 2024/5/23
  تاریخ قمری » 1445/11/14
 • ۴24١٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1403/3/4
  تاریخ میلادی » 2024/5/24
  تاریخ قمری » 1445/11/15
 • ۵25١٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/5
  تاریخ میلادی » 2024/5/25
  تاریخ قمری » 1445/11/16
 • ۶26١٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/6
  تاریخ میلادی » 2024/5/26
  تاریخ قمری » 1445/11/17
 • ۷27١٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/7
  تاریخ میلادی » 2024/5/27
  تاریخ قمری » 1445/11/18
 • ۸28١٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/8
  تاریخ میلادی » 2024/5/28
  تاریخ قمری » 1445/11/19
 • ۹29٢٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/9
  تاریخ میلادی » 2024/5/29
  تاریخ قمری » 1445/11/20
 • ۱۰30٢١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/10
  تاریخ میلادی » 2024/5/30
  تاریخ قمری » 1445/11/21
 • ۱۱31٢٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1403/3/11
  تاریخ میلادی » 2024/5/31
  تاریخ قمری » 1445/11/22
 • ۱۲1٢٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/12
  تاریخ میلادی » 2024/6/1
  تاریخ قمری » 1445/11/23
 • ۱۳2٢٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/13
  تاریخ میلادی » 2024/6/2
  تاریخ قمری » 1445/11/24
 • ۱۴3٢٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/14
  تاریخ میلادی » 2024/6/3
  تاریخ قمری » 1445/11/25
 • ۱۵4٢٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/15
  تاریخ میلادی » 2024/6/4
  تاریخ قمری » 1445/11/26
 • ۱۶5٢٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/16
  تاریخ میلادی » 2024/6/5
  تاریخ قمری » 1445/11/27
 • ۱۷6٢٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/17
  تاریخ میلادی » 2024/6/6
  تاریخ قمری » 1445/11/28
 • ۱۸7٢٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1403/3/18
  تاریخ میلادی » 2024/6/7
  تاریخ قمری » 1445/11/29
 • ۱۹8١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/19
  تاریخ میلادی » 2024/6/8
  تاریخ قمری » 1445/12/1
 • ۲۰9٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/20
  تاریخ میلادی » 2024/6/9
  تاریخ قمری » 1445/12/2
 • ۲۱10٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/21
  تاریخ میلادی » 2024/6/10
  تاریخ قمری » 1445/12/3
 • ۲۲11٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/22
  تاریخ میلادی » 2024/6/11
  تاریخ قمری » 1445/12/4
 • ۲۳12٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/23
  تاریخ میلادی » 2024/6/12
  تاریخ قمری » 1445/12/5
 • ۲۴13٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/24
  تاریخ میلادی » 2024/6/13
  تاریخ قمری » 1445/12/6
 • ۲۵14٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1403/3/25
  تاریخ میلادی » 2024/6/14
  تاریخ قمری » 1445/12/7
 • ۲۶15٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/26
  تاریخ میلادی » 2024/6/15
  تاریخ قمری » 1445/12/8
 • ۲۷16٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/27
  تاریخ میلادی » 2024/6/16
  تاریخ قمری » 1445/12/9
 • ۲۸17١٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/28
  تاریخ میلادی » 2024/6/17
  تاریخ قمری » 1445/12/10
 • ۲۹18١١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/29
  تاریخ میلادی » 2024/6/18
  تاریخ قمری » 1445/12/11
 • ۳۰19١٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/30
  تاریخ میلادی » 2024/6/19
  تاریخ قمری » 1445/12/12
 • ۳۱20١٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/3/31
  تاریخ میلادی » 2024/6/20
  تاریخ قمری » 1445/12/13
مناسبت های ماه: خرداد
 • ۱ خرداد - روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
 • ۱ خرداد - روز جهانی روانشناس و مشاور
 • ۱ خرداد - روز جهانی توسعه فرهنگی [ 21 May ]
 • ۳ خرداد - فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 • ۴ خرداد - روز دزفول، روز مقاومت و پایداری
 • ۶ خرداد - خرداد روز،جشن خردادگان
 • ۱۱ خرداد - روز جهانی بدون دخانیات [ 31 May ]
 • ۱۴ خرداد - رحلت حضرت امام خمینی
 • ۱۵ خرداد - قیام 15 خرداد
 • ۱۶ خرداد - روز جهانی محیط زیست [ 5 June ]
 • ۱۸ خرداد - شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٢٩ ذوالقعده ]
 • ۲۱ خرداد - روز جهانی صنایع دستی [ 10 June ]
 • ۲۳ خرداد - روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ 12 June ]
 • ۲۵ خرداد - روز ملی گل وگیاه
 • ۲۵ خرداد - شهادت امام محمد باقرعلیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۲۵ خرداد - روز جهانی اهدای خون [ 14 June ]
 • ۲۷ خرداد - روز جهاد کشاورزی
 • ۲۷ خرداد - روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۲۸ خرداد - عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۲۸ خرداد - روز جهانی بیابان زدایی [ 17 June ]
 • ۲۹ خرداد - درگذشت دکتر علی شریعتی
 • ۳۱ خرداد - شهادت دکتر مصطفی چمران

درباره تقویم و ساعت امروز

وب سایت تقویم روز (todaytime) برای ارائه تقویم ماهانه و سالیانه ایران به صورت تقویم شمسی، تقویم میلادی و تقویم قمری، به صورت مدرن و پویا پیاده سازی و راه اندازی شد. این وب سایت با بهره گیری از جدیدترین ابزار و راهکارهای مبتنی بر وب، به ارائه خدماتی مانند: ساعت روز، رویدادهای تاریخی بر اساس تقویم های سه گانه، تبدیل تاریخ روز، ماه و سال براساس تقویم سه گانه(تبدیل تاریخ شمسی به میلادی، تبدیل تاریخ شمسی به قمری، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی، تبدیل تاریخ میلادی به قمری، تبدیل تاریخ قمری به شمسی و تبدیل تاریخ قمری به میلادی)، تعیین قبله براساس موقعیت جغرافیایی، تعیین دقیق سن اشخاص بر اساس تاریخ تولد، اوقات شرعی بر اساس موقعیت جغرافیایی کاربر، و معرفی کتاب های متنوع با موضوعات و طبقه بندی های مختلف و ساعت امروز در نقاط مختلف جهان می پردازد.