امروز : دوشنبه 1 مرداد 1403
میلادی : 2024, Jul 22
قمری : 16 محرم 1446

فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگ‌تر می‌شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم، فضای آن بازتر می‌گردد.

امام علی (ع)

اوقات شرعی شهر: Tehran

اوقات شرعی شهر شما
اذان صبح : ۰۳:۲۵
طلوع خورشید : ۰۵:۰۵
اذان ظهر : ۱۲:۱۱
غروب خورشید : ۱۹:۱۶
اذان مغرب : ۱۹:۳۷
نیمه شب شرعی : ۲۳:۲۰
۱۴۰۳ مرداد
July - August 2024
محرم - صفر ١٤٤٦
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22١٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/1
  تاریخ میلادی » 2024/7/22
  تاریخ قمری » 1446/1/16
 • ۲23١٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/2
  تاریخ میلادی » 2024/7/23
  تاریخ قمری » 1446/1/17
 • ۳24١٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/3
  تاریخ میلادی » 2024/7/24
  تاریخ قمری » 1446/1/18
 • ۴25١٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/4
  تاریخ میلادی » 2024/7/25
  تاریخ قمری » 1446/1/19
 • ۵26٢٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1403/5/5
  تاریخ میلادی » 2024/7/26
  تاریخ قمری » 1446/1/20
 • ۶27٢١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/6
  تاریخ میلادی » 2024/7/27
  تاریخ قمری » 1446/1/21
 • ۷28٢٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/7
  تاریخ میلادی » 2024/7/28
  تاریخ قمری » 1446/1/22
 • ۸29٢٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/8
  تاریخ میلادی » 2024/7/29
  تاریخ قمری » 1446/1/23
 • ۹30٢٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/9
  تاریخ میلادی » 2024/7/30
  تاریخ قمری » 1446/1/24
 • ۱۰31٢٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/10
  تاریخ میلادی » 2024/7/31
  تاریخ قمری » 1446/1/25
 • ۱۱1٢٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/11
  تاریخ میلادی » 2024/8/1
  تاریخ قمری » 1446/1/26
 • ۱۲2٢٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1403/5/12
  تاریخ میلادی » 2024/8/2
  تاریخ قمری » 1446/1/27
 • ۱۳3٢٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/13
  تاریخ میلادی » 2024/8/3
  تاریخ قمری » 1446/1/28
 • ۱۴4٢٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/14
  تاریخ میلادی » 2024/8/4
  تاریخ قمری » 1446/1/29
 • ۱۵5٣٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/15
  تاریخ میلادی » 2024/8/5
  تاریخ قمری » 1446/1/30
 • ۱۶6١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/16
  تاریخ میلادی » 2024/8/6
  تاریخ قمری » 1446/2/1
 • ۱۷7٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/17
  تاریخ میلادی » 2024/8/7
  تاریخ قمری » 1446/2/2
 • ۱۸8٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/18
  تاریخ میلادی » 2024/8/8
  تاریخ قمری » 1446/2/3
 • ۱۹9٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1403/5/19
  تاریخ میلادی » 2024/8/9
  تاریخ قمری » 1446/2/4
 • ۲۰10٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/20
  تاریخ میلادی » 2024/8/10
  تاریخ قمری » 1446/2/5
 • ۲۱11٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/21
  تاریخ میلادی » 2024/8/11
  تاریخ قمری » 1446/2/6
 • ۲۲12٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/22
  تاریخ میلادی » 2024/8/12
  تاریخ قمری » 1446/2/7
 • ۲۳13٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/23
  تاریخ میلادی » 2024/8/13
  تاریخ قمری » 1446/2/8
 • ۲۴14٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/24
  تاریخ میلادی » 2024/8/14
  تاریخ قمری » 1446/2/9
 • ۲۵15١٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/25
  تاریخ میلادی » 2024/8/15
  تاریخ قمری » 1446/2/10
 • ۲۶16١١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1403/5/26
  تاریخ میلادی » 2024/8/16
  تاریخ قمری » 1446/2/11
 • ۲۷17١٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/27
  تاریخ میلادی » 2024/8/17
  تاریخ قمری » 1446/2/12
 • ۲۸18١٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/28
  تاریخ میلادی » 2024/8/18
  تاریخ قمری » 1446/2/13
 • ۲۹19١٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/29
  تاریخ میلادی » 2024/8/19
  تاریخ قمری » 1446/2/14
 • ۳۰20١٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/30
  تاریخ میلادی » 2024/8/20
  تاریخ قمری » 1446/2/15
 • ۳۱21١٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1403/5/31
  تاریخ میلادی » 2024/8/21
  تاریخ قمری » 1446/2/16
مناسبت های ماه: مرداد
 • ۵ مرداد - سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد (1367 هـ.ش)
 • ۶ مرداد - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۷ مرداد - مرداد روز ، جشن مردادگان
 • ۸ مرداد - روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
 • ۹ مرداد - روز اهدای خون
 • ۱۰ مرداد - جشن چله تابستان
 • ۱۱ مرداد - روز جهانی شیر مادر [ 1 August ]
 • ۱۴ مرداد - صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۶ مرداد - تشکیل جهاد دانشگاهی (1359 هـ.ش)
 • ۱۷ مرداد - روز خبرنگار
 • ۲۳ مرداد - روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
 • ۲۸ مرداد - سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق(1332 هـ.ش)
 • ۲۸ مرداد - سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
 • ۳۰ مرداد - روز بزرگداشت علامه مجلسی
 • ۳۱ مرداد - روز جهانی مسجد [ 21 August ]

درباره تقویم و ساعت امروز

وب سایت تقویم روز (todaytime) برای ارائه تقویم ماهانه و سالیانه ایران به صورت تقویم شمسی، تقویم میلادی و تقویم قمری، به صورت مدرن و پویا پیاده سازی و راه اندازی شد. این وب سایت با بهره گیری از جدیدترین ابزار و راهکارهای مبتنی بر وب، به ارائه خدماتی مانند: ساعت روز، رویدادهای تاریخی بر اساس تقویم های سه گانه، تبدیل تاریخ روز، ماه و سال براساس تقویم سه گانه(تبدیل تاریخ شمسی به میلادی، تبدیل تاریخ شمسی به قمری، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی، تبدیل تاریخ میلادی به قمری، تبدیل تاریخ قمری به شمسی و تبدیل تاریخ قمری به میلادی)، تعیین قبله براساس موقعیت جغرافیایی، تعیین دقیق سن اشخاص بر اساس تاریخ تولد، اوقات شرعی بر اساس موقعیت جغرافیایی کاربر، و معرفی کتاب های متنوع با موضوعات و طبقه بندی های مختلف و ساعت امروز در نقاط مختلف جهان می پردازد.