امروز : چهار شنبه 2 مرداد 1398
میلادی : 2019, Jul 24
قمری : 21 ذوالقعده 1440

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.

رسول خدا (ص)

اوقات شرعی شهر: Tehran

اوقات شرعی شهر شما
اذان صبح : ۰۴:۲۶
طلوع خورشید : ۰۶:۰۶
اذان ظهر : ۱۳:۱۱
غروب خورشید : ۲۰:۱۵
اذان مغرب : ۲۰:۳۶
نیمه شب شرعی : ۰۰:۲۱
۱۳۹۸ مرداد
July - August 2019
ذوالقعده - ذوالحجه ١٤٤٠
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱23٢٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/1
  تاریخ میلادی » 2019/7/23
  تاریخ قمری » 1440/11/20
 • ۲24٢١
  چهار شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/2
  تاریخ میلادی » 2019/7/24
  تاریخ قمری » 1440/11/21
 • ۳25٢٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/3
  تاریخ میلادی » 2019/7/25
  تاریخ قمری » 1440/11/22
 • ۴26٢٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/5/4
  تاریخ میلادی » 2019/7/26
  تاریخ قمری » 1440/11/23
 • ۵27٢٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/5
  تاریخ میلادی » 2019/7/27
  تاریخ قمری » 1440/11/24
 • ۶28٢٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/6
  تاریخ میلادی » 2019/7/28
  تاریخ قمری » 1440/11/25
 • ۷29٢٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/7
  تاریخ میلادی » 2019/7/29
  تاریخ قمری » 1440/11/26
 • ۸30٢٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/8
  تاریخ میلادی » 2019/7/30
  تاریخ قمری » 1440/11/27
 • ۹31٢٨
  چهار شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/9
  تاریخ میلادی » 2019/7/31
  تاریخ قمری » 1440/11/28
 • ۱۰1٢٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/10
  تاریخ میلادی » 2019/8/1
  تاریخ قمری » 1440/11/29
 • ۱۱2٣٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/5/11
  تاریخ میلادی » 2019/8/2
  تاریخ قمری » 1440/11/30
 • ۱۲3١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/12
  تاریخ میلادی » 2019/8/3
  تاریخ قمری » 1440/12/1
 • ۱۳4٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/13
  تاریخ میلادی » 2019/8/4
  تاریخ قمری » 1440/12/2
 • ۱۴5٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/14
  تاریخ میلادی » 2019/8/5
  تاریخ قمری » 1440/12/3
 • ۱۵6٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/15
  تاریخ میلادی » 2019/8/6
  تاریخ قمری » 1440/12/4
 • ۱۶7٥
  چهار شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/16
  تاریخ میلادی » 2019/8/7
  تاریخ قمری » 1440/12/5
 • ۱۷8٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/17
  تاریخ میلادی » 2019/8/8
  تاریخ قمری » 1440/12/6
 • ۱۸9٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/5/18
  تاریخ میلادی » 2019/8/9
  تاریخ قمری » 1440/12/7
 • ۱۹10٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/19
  تاریخ میلادی » 2019/8/10
  تاریخ قمری » 1440/12/8
 • ۲۰11٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/20
  تاریخ میلادی » 2019/8/11
  تاریخ قمری » 1440/12/9
 • ۲۱12١٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/21
  تاریخ میلادی » 2019/8/12
  تاریخ قمری » 1440/12/10
 • ۲۲13١١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/22
  تاریخ میلادی » 2019/8/13
  تاریخ قمری » 1440/12/11
 • ۲۳14١٢
  چهار شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/23
  تاریخ میلادی » 2019/8/14
  تاریخ قمری » 1440/12/12
 • ۲۴15١٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/24
  تاریخ میلادی » 2019/8/15
  تاریخ قمری » 1440/12/13
 • ۲۵16١٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1398/5/25
  تاریخ میلادی » 2019/8/16
  تاریخ قمری » 1440/12/14
 • ۲۶17١٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/26
  تاریخ میلادی » 2019/8/17
  تاریخ قمری » 1440/12/15
 • ۲۷18١٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/27
  تاریخ میلادی » 2019/8/18
  تاریخ قمری » 1440/12/16
 • ۲۸19١٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/28
  تاریخ میلادی » 2019/8/19
  تاریخ قمری » 1440/12/17
 • ۲۹20١٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/29
  تاریخ میلادی » 2019/8/20
  تاریخ قمری » 1440/12/18
 • ۳۰21١٩
  چهار شنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/30
  تاریخ میلادی » 2019/8/21
  تاریخ قمری » 1440/12/19
 • ۳۱22٢٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1398/5/31
  تاریخ میلادی » 2019/8/22
  تاریخ قمری » 1440/12/20
مناسبت های ماه: مرداد
 • ۵ مرداد - سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد (1367 هـ.ش)
 • ۶ مرداد - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۷ مرداد - مرداد روز ، جشن مردادگان
 • ۸ مرداد - روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
 • ۹ مرداد - روز اهدای خون
 • ۱۰ مرداد - جشن چله تابستان
 • ۱۰ مرداد - شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٢٩ ذوالقعده ]
 • ۱۰ مرداد - روز جهانی شیر مادر [ 1 August ]
 • ۱۴ مرداد - صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۶ مرداد - تشکیل جهاد دانشگاهی (1359 هـ.ش)
 • ۱۷ مرداد - روز خبرنگار
 • ۱۸ مرداد - شهادت امام محمد باقرعلیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۲۰ مرداد - روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۲۱ مرداد - عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۲۲ مرداد - روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
 • ۲۶ مرداد - ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۲۸ مرداد - سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق(1332 هـ.ش)
 • ۲۸ مرداد - سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
 • ۲۹ مرداد - عید سعید غدیرخم (10 هـ ق) [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۳۰ مرداد - روز بزرگداشت علامه مجلسی
 • ۳۰ مرداد - روز جهانی مسجد [ 21 August ]
 • ۳۱ مرداد - ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]

درباره تقویم و ساعت امروز

وب سایت تقویم روز (todaytime) برای ارائه تقویم ماهانه و سالیانه ایران به صورت تقویم شمسی، تقویم میلادی و تقویم قمری، به صورت مدرن و پویا پیاده سازی و راه اندازی شد. این وب سایت با بهره گیری از جدیدترین ابزار و راهکارهای مبتنی بر وب، به ارائه خدماتی مانند: ساعت روز، رویدادهای تاریخی بر اساس تقویم های سه گانه، تبدیل تاریخ روز، ماه و سال براساس تقویم سه گانه(تبدیل تاریخ شمسی به میلادی، تبدیل تاریخ شمسی به قمری، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی، تبدیل تاریخ میلادی به قمری، تبدیل تاریخ قمری به شمسی و تبدیل تاریخ قمری به میلادی)، تعیین قبله براساس موقعیت جغرافیایی، تعیین دقیق سن اشخاص بر اساس تاریخ تولد، اوقات شرعی بر اساس موقعیت جغرافیایی کاربر، و معرفی کتاب های متنوع با موضوعات و طبقه بندی های مختلف و ساعت امروز در نقاط مختلف جهان می پردازد.