امروز: ۱۴۰۳/۳/۱۰

رویدادهای تاریخ امروز

تاریخ امروز

: 1403/3/10

آغاز صدارت امیرکبیر صدراعظم با کفایت ناصرالدین شاه قاجار

پس از مرگ محمدشاه قاجار، پسرش ناصرالدین میرزا که شانزده سال داشت به شاهی رسید. وی پس از آن که در تبریز بر تخت نشست، می‌زا تقی خان امیرنظام را با لشکری آراسته به تهران فرستا...

رحلت فقیه جلیل آیت الله حاج شیخ عزیز الله خسروی زنجانی

آیت الله حاج شیخ عزیز الله خسروی زنجانی در سال 1287 شمسی 1326 قمری در یکی از روستای توابع زنجان به دنیا آمد و پس از فراگیری علوم مقدماتی، وارد حوزه علمیه زنجان شد. وی پس از...

انعقاد عهدنامه ارزروم میان دولت ایران و امپراتوری عثمان

در زمان سلطنت محمدشاه قاجار، والی بغداد به تحریک بازرگانان بصره که از رونق گرفتن بندر خرمشهر زیان دیده بودند، این بندر را مورد تجاوز قرار داد و پس از کشته و زخمی کردن عده‌ا...

وفات ابن نفیس طبیب مسلمان و کاشف گردش ریوی خون

علاءالدین علی ابن نفیس دانشمند و طبیب مسلمان در دمشق به دنیا آمد و در زادگاهش به تحصیل علوم اسلامی پرداخت. او علم طب را نزد دانشمندان مشهور آن عصر فراگرفت و پس از مطالعه و تحقیق...

سوزاندن دوشیزه ژاندارک یکی از شخصیت‌های تاریخی فرانسه

ژانْ‌دارْکْ یا ژندارک دختری روستایی بود که در 6 ژانویه 1412 میلادی در روستای دمرمی در فرانسه متولّد شد. در زمانی که ژندارک، نوجوانی بیش نبود نواحی وسیعی از فرانسه تحت ...

ساعت و تقویم روز ایران