امروز: ۱۳۹۷/۹/۲۴

رویدادهای تاریخ امروز

تاریخ امروز

: 1397/9/24

شورش صربستان علیه امپراتوری عثمانی

دومین شورش صربستان علیه امپراتوری عثمانی که از حمایت روسیه برخوردار بود، ابتدا در منطقه تاکاویه به رهبری میلوش اوبرنویچ شکل گرفت و سپس به سراسر صربستان گسترش یافت. پس از درگیری&...

تولد ملاقطب منجم و دانشمند

قطب الدین محمود بن ضیاءالدین مسعود کازرونی معروف به ملاقطب در کازرون از شهرهای استان کنونی فارس به دنیا آمد. قطب‌الدین محمود، در طول حیات خود سفرهای بسیاری کرد. وی به هنگام...

ساعت و تقویم روز ایران