امروز: ۱۳۹۹/۸/۷

رویدادهای تاریخ امروز

تاریخ امروز

: 1399/8/7

تولد عالم بزرگ شیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی مؤلف و محقق شهیر

شیخ محمدحسن رازی مشهور به شیخ آقابزرگ تهرانی، فقیهی محقق، مدقّق، اصولی، رجالی و جامع علوم متنوع و از شاگردان آخوند خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی، سیدمحمدکاظم یزدی و میرزا محمدتقی...

ساعت و تقویم روز ایران