امروز: ۱۴۰۰/۴/۲

رویدادهای تاریخ امروز

تاریخ امروز

: 1400/4/2

وقوع اولین جنگ میان نیروهای انگلیسی و هندی در بنگال

در اولین جنگ میان نیروهای انگلیس و هندی که در 23 ژوئن 1757 میلادی به وقوع پیوست و به جنگ پلاسی مشهور شد، انگلیس به پیروزی رسید و زمینه استعمار و استثمار هند را فراهم آورد. ...

تصویب طرح اجباری شدن کلاه شاپو برای مردان در مجلس شورای ملی

رضاخان پهلوی پس از به دست گرفتن قدرت، دائما در تلاش برای نابودی مظاهر دینی و سنتی مردم بود و قصد جایگزینی فرهنگ غرب در ایران را در سر می‌پروراند. وی در این راه، در هر مدت ق...

به توپ بستن مجلس شورای ملی به فرمان محمدعلی شاه قاجار

محمدعلی شاه قاجار، از همان آغاز کار، مصمم به برانداختن مشروطیت بود، اما بهانه‌ای در دست نداشت. اما در جریان سوء قصدی که به وی شد، بهانه لازم را به دست آورد و آن را به گردن ...

ساعت و تقویم روز ایران