امروز: ۱۳۹۷/۱/۱

رویدادهای تاریخ امروز

تاریخ امروز

: 1397/1/1

تنظیم ماه‌های هجری بر اساس تاریخ خورشیدی در ایران

هجرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی ص، از مکه به مدینه که برابر با سال 622 م است، مبدأ سال قمری می‌باشد. سال قمری تا سنه 1344 ق، مبنای تاریخ رسمی کشور ایران بود. در آن سا...

تبدیل واحد پول ایران از قِران به ریال و چاپ اولین اسکناس توسط بانک ملی ایران

در ایران تا سال 1268 ش 1889 م که بانک شاهنشاهی توسط انگلستان تشکیل شد، پول رایج کشور، مسکوک نقره و طلا بود. در آن سال، به موجب یکی از بندهای امتیازنامه بانک، نشر اسکناس در سراسر...

ساعت و تقویم روز ایران