امروز: ۱۳۹۸/۹/۱۵

رویدادهای تاریخ امروز

تاریخ امروز

: 1398/9/15

انتشار فهرست خارج کنندگان ارز در بحبوحه انقلاب اسلامی

در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‌بردند، کارکنان بانک مرکزی، در پانزدهم آذرماه 57، صورت کسانی که طی دو ماه شهریور و مهر 1357 ارز از مملکت خا...

درگذشت دکتر عیسی صدیق مؤسس دانشگاه تهران

دکتر عیسی صدیق معروف به اعلم، یکی از نامداران فرهنگی سده اخیر تاریخ فرهنگ ایران، در سال 1273 ش در تهران به دنیا آمد و پس از گذراندن علوم مقدماتی و اتمام دوره دارالفنون، در 17 سا...

ساعت و تقویم روز ایران