امروز: ۱۳۹۸/۸/۲

رویدادهای تاریخ امروز

تاریخ امروز

: 1398/8/2

فتح هرات توسط حسام السلطنه

حاکم کابل و قندهار فردی به نام دوست محمدخان بود که با همکاری انگلیس عازم استیلا بر هرات شد. حسام السلطنه نیز هرات را در محاصره گرفت. هرات از رمضان سال 1272 درمحاصره ایران بود و ...

ساعت و تقویم روز ایران