امروز: ۱۴۰۱/۷/۷

تقویم سال 99، تقویم ۹۹

تقویم سال 99/سال 99/تقویم سال/تقویم 99/تقویم ۹۹/تقویم سال ۹۹/سال ۹۹

در تقویم سال 99 / تقویم 99 / تقویم ۹۹ / سال ۹۹  ، رویداد نجومی خورشید گرفتگی جزئی قابل مشاهده در ایران حادث خواهد شد. این خورشید گرفتگی در تاریخ یکشنبه 1 تیر سال 1399 اتفاق خواهد افتاد. این خورشیدگرفتگی از نوع حلقوي است که در ایران و بسیاري از نقاط جهان به صورت جزیی دیده میشود. در تهران، خورشیدگرفتگی در ساعت 9 و 5 دقیقه شروع میشود. در ساعت 10 و 16 دقیقه، گرفتگی به بیشترین مقدار خود میرسد و ماه 48 درصد از قرص خورشید را میپوشاند و گرفتگی در ساعت 11 و 38 دقیقه پایان مییابد. زمان و حداکثر مقدار پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است. این مقدار از حداکثر 98 درصد در جنوب شرق تا حداقل 29 درصد در شمال غرب کشور متغیر است. این گرفتگی در آفریقا به جز بخشی از غرب آن، جنوب شرق اروپا و آسیا به صورت جزیی و در بخشی از جمهوري کنگو، سودان جنوبی، اتیوپی، یمن، عربستان سعودي، عمان، پاکستان، شمال هند، جنوب چین، تایوان به صورت حلقوي قابل مشاهده است.

در این سال خورشید گرفتگی کلی در تاریخ دوشنبه 24 آذر، که غیر قابل رؤیت در ایران می باشد وجود خواهد داشت. این گرفتگی در جنـوب اقیانوس آرام، آمریکاي جنوبی، اقیانوس اطلس جنوبی و جنوبگان قابل مشاهده است. 

موش حیوان سال 99

موش اولین حیوان از حیوانات زودیاک است. بر اساس یک افسانه قدیمی، پادشاه جید مهمانی‌های در کاخ برگزار کرد و موش و گاو برای شرکت در آن مسابقه شرکت کردند. در روز مسابقه موش، گاو را فریب داد و سوارش شد و زمانی که به خط پایان رسیدند موش به جلو پرید و برنده مسابقه شد. در فرهنگ چینی، موش‌ها به عنوان ثروت دیده می‌شدند.

 

ساعت و تقویم روز ایران