امروز: ۱۳۹۸/۱۲/۹

درگذشت محدث شهیر ابوعیسی ترمذی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 279/1/11

محمد بن عیسی مشهور به ابوعیسی ترمذی، حافظ قرآن و محدث مشهور مسلمان بود. او جهت کسب علوم دینی و فراگیری حدیث، سال‌های متمادی به سرزمین‌های مختلف اسلامی سفر کرد و از بسیاری مشایخ زمان خود، حدیث شنید و آن هارا گردآوری کرد. معروف‌ترین اثر به جای مانده از این محدث مسلمان، کتابی تحت عنوان جامع ترمذی است که از کتب مرجع و اصلی اهل سنت به شمار می‌رود.

ساعت و تقویم روز ایران