امروز: ۱۴۰۰/۲/۱۸

حمله موشکی رژیم بعثی عراق به شهر قهرمان پرور دزفول

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1361/9/28

رژیم خون‌خوار عراق، با هر بار ناکامی در جبهه‌های جنگ و رویارویی با رزمندگان جان‌برکف اسلام، برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران، به بمباران مناطق مسکونی ایران اقدام می‌نمود و در همان حال، خود را صلح طلب عنوان می‌کرد. در ادامه این حملات وحشیانه، در روز بیست و هشتم آذر 1361، شهر دزفول هدف یورش بی رحمانه رژیم بعث عراق قرار گرفت. در جریان این حمله موشکی رژیم بعث عراق به شهر قهرمان پرور دزفول، 60 غیرنظامی شهید و 287 نفر زخمی شدند. اگرچه قبل از این جنایت نیز، هواپیماهای عراقی بارها شهرهای ایران را بمباران کرده و ساکنان غیرنظامی آنها را به خاک و خون کشیده بودند، اما حمله به دزفول، اولین حمله گسترده عراق به مناطق مسکونی به وسیله موشک‌های زمین به زمین می‌باشد.

ساعت و تقویم روز ایران