امروز: ۱۴۰۰/۴/۱

تأسیس سازمان ملل متحد و روز ملل متحد

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1324/8/2

در بحبوحه جنگ جهانی دوم، سران سه کشور آمریکا، شوروی و انگلستان در مسکو گرد هم آمده و طرح تشکیل سازمانی جهانی برای حفظ صلح و امنیت دنیا را به تصویب رساندند. پس از پایان جنگ، منشور ملل متحد در چهارم تیر 1324، به وسیله نمایندگان 50 کشور امضا شد. سپس این منشور را به کلیه کشورها فرستادند تا مانند هر عهدنامه بین المللی دیگر به تصویب مجالس قانون گذاری و امضای رییس کشورها برسد. سرانجام در دوم آبان 1324 شمسی برابر با 24 اکتبر 1945 میلادی منشور ملل متحد به تصویب بسیاری از کشورها رسید و سازمان ملل متحد تحقق یافت و این روز در سراسر جهان، روز ملل متحد نامیده شد. مجمع عمومی، شورای امنیت، دبیرخانه، دیوان بین المللی دادگستری، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومیت، ارکان اصلی سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر در حدود 190 کشور جهان، عضو این سازمان می‌باشند.

ساعت و تقویم روز ایران