امروز: ۱۴۰۱/۹/۷

رحلت حکیم و فیلسوف برجسته محمدهادی فرزانه معروف به حکیم فرزانه

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1344/9/4

حکیم و فیلسوف عالی قدر، شیخ محمدهادی فرزانه معروف به حکیم فرزانه، در سال 1263 شمسی 1302 قمری در شهرضای اصفهان به دنیا آمد. وی مقدمات علوم اسلامی و معارف دینی را در زادگاه خود سپری کرد و سپس برای تکمیل تحصیلات خویش، راهی اصفهان گردید. حکیم فرزانه در اصفهان در محضر استادان بزرگی همچون حضرات آیات: سید محمدباقر دُرچه ای، ملاعبدالکریم گزی و میرزا نصرالله حکیم و... حاضر شد و پس از سالیانی در شمار حکما و علمای زمان قرار گرفت. ایشان از میان رشته‌های گوناگون علمی، بیشتر به حکمت و فلسفه تمایل داشت و در راه کسب معلومات در این زمینه، زحمات فراوانی را بر خود هموار نمود به طوری که در اواخر عمر، او را در زمره حکمای بزرگ قلمداد می‌کردند. حکیم فرزانه از آن پس در زادگاه خود، شهرضا، به تدریس حکمت و فلسفه پرداخت و شاگردان فرهیخته‌ای تربیت نمود. زندگی ایشان در کمال سادگی و قناعت بود و زر و زیور دنیا، او را نفریفت. مرغ جان این فیلسوف فاضل سرانجام در چهارم آذر 1344 شمسی برابر با اول شعبان 1385 قمری در 81 سالگی از قفس تن رهایی یافت و پیکرش، رخ در نقاب خاک پوشید.

ساعت و تقویم روز ایران