امروز: ۱۴۰۲/۷/۷

تولد فرانسوا رابله ادیب و نویسنده معروف فرانسوی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1494/2/4

فرانْسْوا رابْلِه ادیب و نویسنده برجسته فرانسوی در چنین روزی از سال ۱۴۹۴ میلادی متولد شد. وی تحصیلات خود را در صومعه‌ای نزدیک زادگاهش سپری کرد و پس از آموختن الهیات و حکمت و فلسفه، به سلک روحانیون مذهبی درآمد. این امر بیش‌تر به سبب شوق او در فراگرفتن علوم ادبی یونان و روم بود تا به سبب تمایلش به علوم مذهبی و الهی. رابله از آن پس مدتی به سیر و سفر و مطالعه و ثبت خاطرات خود پرداخت و با بسیاری از فاضلان و ادیبان بزرگ زمان آشنایی یافت. او هم‌چنین پس از طی دروس دانشگاهی در رشته پزشکی، به طبابت پرداخت و چندین متن پزشکی را به زبان یونانی با تفسیرهای شخصی منتشر کرد. رابله هم‌چنین کتاب گارگانتوا و سپس رمان بزرگ پانتاگروئل را انتشار داد که از جانب برخی مقامات علمی و مذهبی به اتهام منافی اخلاق بودن محکوم گردید و باعث شد که وی مقام و جایگاه روحانیت خود را از دست دهد. با این حال، انتشار جلدهای دوم تا پنجم این اثر، باعث شهرت زیادی برای رابله شد و با ارائه تغییراتی در جلدهای بعد، سعی کرد تا رضایت مقامات مذهبی را نیز جلب نماید.

رابله از نظر مورخان، مرد تحول بود و در دوره تحول می‌زیست. وی از آسایش می‌گریخت و تشنه تجسس و تبحر بود. همه وقت خود را با شوق و شیفتگی فراوان به آموزش می‌گذراند. او نمونه کامل عهد رنسانس به شمار می‌آمد که می‌کوشید تا فلسفه و معنویات زمان را در پرتو اندیشه‌های باستانی، نو گرداند. رابله بیش از هر چیز، در شیوه انشاء و به‌کار بردن قواعد زبان و برجا نشاندن درست کلمه و تناسب در ترکیب کلام، هنرمندی و استادی دارد و در نوشته‌ها، روح مضحکه آمیز و هزل و مطایبه فصیح و شیوا را با قدرت نویسندگی می‌آمیزد. وی با خطوط وسیع، چهره‌های مختلف انسان را به‌طور مسخره‌آمیز ترسیم می‌کند و نهاد آدمی را آن‌چنان که هست، به خواننده القا می‌نماید. شگفتی سبک نگارش رابله در آن است که میان خنده و دانش، رابطه نزدیک برقرار می‌دارد. 

ساعت و تقویم روز ایران