امروز: ۱۴۰۲/۱۲/۸

قرائت اعلامیه موسوم به حقوق در انگلستان

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1689/2/13

13 فوریه 1689 میلادی اعلامیه موسوم به حقوق انگلیس خوانده شد و حکومت این کشور به مشروطه سلطنتی تبدیل گردید. بر اساس این اعلامیه اختیارات مهمی چون اجرای قوانین، اخذ مالیات و سربازگیری از پادشاه سلب شد و بعدها در اختیار مجلس قرار گرفت. حکومت انگلیس همچنان مشروطه سلطنتی است و پادشاه در آن جنبه تشریفاتی دارد و قدرت اصلی در دست نخست وزیر است.

ساعت و تقویم روز ایران