امروز: ۱۳۹۸/۵/۲

ترور نافرجام شیخ فضل الله نوری به دست کریم دواتگر عامل کمیته مجازات

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1287/10/9

شیخ فضل الله نوری از جمله عالمان بزرگی بود که در رهبری مشروطه مشروعه نقش مهمی ایفا نمود و زمینه‌های تحصن مردم علیه استبداد زمان را در حرم حضرت عبدالعظیم فراهم آورد. شیخِ شهید، از جمله رادمردانی بود که در برابر بیگانه سر تسلیم فرود نیاورد از این رو طرح ترور شیخ، در سفارت انگلیس تهیه شد و توسط عوامل سفارت به دست جوان ماجراجویی به نام کریم دواتگر داده شد تا به هنگام بازگشت شیخ به منزل به مورد اجرا درآید. در اثر این ترور، شیخ و تعدادی از همراهان زخمی شدند. هر چند پس از دستگیری کریم، شیخ او را بخشید ولی در بازجویی از وی، اسامی افرادی به میان آمد که با سفارت انگلیس در ارتباط بودند. نکته عبرت انگیز این که کریم دواتگر، درست هشت سال پس از شهادت شیخ فضل الله نوری، به دست دوستانش به جرم قتل و اخاذّی به قتل رسید. وی عضو گروهی بود که به کمیته مجازات شهرت یافتند و هدف از ایجاد این تشکل را از بین بردن افراد خائن به مشروطه و مضر به حال مردم عنوان نمودند. بعدها با لو رفتن اعضای این کمیته، برخی از اعضای آن دستگیر و اعدام و برخی دیگر فراری شدند.

ساعت و تقویم روز ایران