امروز: ۱۴۰۳/۵/۱

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 36/7/12

امیرالمؤمنین امام علی ع پس از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشکریان و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه وارد شد و آن جا را به عنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرد. کوفه از آن جهت که در مرز شام بود، این امکان را به امام می‌داد که در مقابل فتنه‌های معاویه، ایستادگی نماید. ایشان پس از ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه‌ای ایراد نمود. از آن پس به تنظیم امور حکومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل مأموریتشان فرستاد.

ساعت و تقویم روز ایران