امروز: ۱۴۰۳/۲/۳

تصرف سرزمین شیلی توسط استعمارگران اسپانیایی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1540/6/12

تا اوایل قرن شانزدهم، شیلی محل سکونت اقوام گوناگونی بود که شغل اصلی آنها ماهیگیری بود. در سال 1536 میلادی کشورگشایان استعمار اسپانیا به همراه 500 سرباز اسپانیایی و 15 هزار سرباز بومی اجیر شده با هدف تصرف شیلی راهی این منطقه شدند. اما پس از حدود 2500 کیلومتر پیشروی در خاک شیلی، از شورش در لیما پایتخت پرو، دیگر مستعمره خود مطلع گردیدند. اسپانیا در این تهاجم از یک سو تلفات بسیاری داد و از سوی دیگر فرمانده مهاجمان اسپانیایی نیز در راه بازگشت کشته شد. اما در مرحله‌ای دیگر در 12 ژوئن 1540 اسپانیا موفق به تصرف شیلی گردیدید. حضور اسپانیا در شیلی تا 18 سپتامبر 1810 میلادی به طول انجامید. گرچه در این میان طرفداران ادامه سلطه اسپانیا تا سال 1818 مقاومت کردند. شکست نهایی اسپانیا در این کشور مرهون حرکت "خوزه سن مارتین" سردار آرژانتینی است که به کمک آزادی‌خواهان و استقلال‌طلبان شیلی توانست این کشور را رهایی بخشد.

ساعت و تقویم روز ایران