امروز: ۱۴۰۰/۲/۱۸

حمله نیروهای چند ملّیتی به کشور عراق در پی اشغال کویت توسط رژیم بعث

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1369/10/26

در یازدهم مرداد 1369 ش با حمله نظامی عراق به کویت با این بهانه که کویت متعلق به عراق است، این کشور کوچک ظرف چند ساعت به اشغال نیروهای مهاجم درآمد. به دنبال این تجاوز آشکار، دولت‌های غربی به خصوص آمریکا تلاش وسیعی را برای محکومیت عراق و بیرون راندن آن‌ها از خاک کویت آغاز کردند. با تلاش کشورهای غربی به رهبری آمریکا، فعالیت‌های سیاسی جهت تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه عراق، با هدف همسویی کشورهای غربی برای حمله به رژیم بعث شدت گرفت. در نهایت پس از اولتیماتوم آمریکا برای خروج عراق از کویت و عدم توجه عراق به این تهدید، نیروهای چند ملیتی از بامداد بیست و ششم دی ماه 1369 حمله گسترده خود را با عنوان «طوفان صحرا» آغاز کردند که پس از چند روز، با شکست و عقب نشینی نیروهای عراقی، قوای متحد در منطقه مستقر شدند.

این جنگ باعث حضور دایمی نیروهای چند ملیتی به ویژه آمریکا گردید تا این که پس از بهانه جویی‌های زیاد مبنی بر وجود داشتن سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و پس از وقایع شهریور 1380 و حمله به برج‌های دو قلوی نیویورک، نیروهای آمریکا و انگلیس با حمله مشترکی به عراق، این کشور را به تصرف خود درآورده و نظام صدام را سرنگون ساختند. از آن پس خود در این کشور حاکم شده و منابع نفتی آن را غارت کردند.

ساعت و تقویم روز ایران