امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شکایت ایران از دخالت‌های شوروی در شئون ایران به سازمان ملل متحد

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1324/10/29

غائله آذربایجان یکی از مسائلی بودکه با پایان جنگ جهانی دوم در ایران صورت عمل به خود گرفت اما بازتاب بین المللی یافت. شکل گیری فرقه دموکرات به رهبری جعفر پیشه وری و حمایت دولت شوروی از خودمختاری آذربایجان، باعث عکس العمل ارتش ایران شد. در این حال نیروهای نظامی ایران قصد ورود به منطقه را داشتند اما سربازان شوروی که از زمان جنگ جهانی دوم در منطقه مستقر بودند از ورود آنان به منطقه جلوگیری کردند. در شهریور 1324 ش، دولت ایران از دولت‌های نیروهای مستقر در کشور درخواست کرد افراد خود را از ایران خارج کنند که آمریکا و انگلستان در راستای مقابله با شوروی این امر را عملی کردند. اما ارتش شوروی، برخلاف قراردادهای قبلی از این اقدام سر باز زد.

از این رو، در روز 29 دی 1324 ش نماینده ایران در سازمان ملل از این سازمان درخواست رسیدگی نمود که پس از صدور قطعنامه و پیگیری امر، قرار شد که نیروهای شوروی تا خرداد 1325 ایران را ترک کنند. شش ماه پس از خروج ارتش سرخ، نیروهای نظامی ایران با ورود به آذربایجان، به غائله حزب دموکرات پایان بخشیدند.

ساعت و تقویم روز ایران