امروز: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

رژه نمایشی نیروهای مسلح رژیم پهلوی برای ارعاب مردم

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1357/11/11

آخرین رژه نمایشی نیروهای مسلح رژیم شاه، به منظور مرعوب کردن مردم مسلمان ایران، در خیابان‌های تهران انجام شد. در جریان این رژه، بسیاری از نظامیان بدنه ارتش با ملت مسلمان و انقلابی ایران، دست اتحاد و همبستگی دادند و به جریان مبارزه با رژیم رو به زوال شاه پیوستند. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها اعلام کردند که حضرت امام خمینی ره، ساعت 30/3 دقیقه بامداد به وقت تهران از پاریس به سوی ایران پرواز خواهد کرد و در ساعت 30/9 دقیقه صبح دوازدهم بهمن به تهران خواهد رسید. با اعلام این خبر، مردم مسلمان ایران برای استقبال از رهبر محبوب خود به خیابان‌ها ریختند.

ساعت و تقویم روز ایران