امروز: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

عملیات کوچک والفجر 6 در جنوب دهلران توسط سپاه

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1362/12/2

عملیات والفجر 6 در دوم اسفند 1362 با رمز مقدس یا زهرا در منطقه عملیاتی چزّابه با هدف انهدام نیروهای دشمن و گمراه کردن آنها از عملیات آتی، انجام گرفت. قوای اسلام با عبور از رودخانه چیلات و دهلران، دو ارتفاع مهم مشرف به مناطق مسکونی عراق را آزاد کرده و بزرگراه العماره ـ بغداد را در تیررس خود گرفتند. در این حال، دشمن بعثی برای باز پس گیری مناطق از کف داده، اقدام به پاتک نمود که با چند ضد پاتک از سوی قوای اسلام مواجه گردید و در اقدام خود ناکام ماند. در این عملیات، دشمن با به جای گذاشتن صدها کشته وزخمی مجبور به عقب نشینی گردید. عملیات والفجر 6، در نهایت با شروع عملیات خیبر در 3اسفند 1362، پایان پذیرفت.

ساعت و تقویم روز ایران