امروز: ۱۴۰۲/۹/۱۶

اعدام سیدحسین امامی عضو جمعیت فدائیان اسلام به جرم ترور عبدالحسین هژیر

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1328/8/18

پس از برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس مؤسسان، شاه دستور برگزاری انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی را صادر کرد. اما دربار در این انتخابات دست برد و از مخالفان کسی به مجلس راه نیافت. جمعیت فدائیان اسلام که بنا به درخواست آیت الله کاشانی از ملّیّون حمایت می‌کردند، این عمل را دسیسه عبدالحسین هژیر، وزیر دربار پهلوی می‌دانستند. بنابراین سیدحسین امامی، از اعضای فعال جمعیت فدائیان اسلام مأمور اعدام انقلابی هژیر شد و امامی، هژیر را در 13 آبان ماه 1328 ترور نمود. امامی در جریان ترور بازداشت شد و از آن پس شکنجه‌های شبانه روزی او آغاز گردید. بی پروایی امامی در اعتراف به قتل هژیر سبب شد که دادگاه، دو روز پس از ترور تشکیل جلسه دهد و حکم اعدام امامی را صادر کند. سرانجام رژیم از ترس اقدام فدائیان اسلام برای آزاد ساختن امامی، وی را در ساعت 2 بامداد روز 18 آبان، پنج روز پس از ترور هژیر، اعدام کرد و بدین ترتیب، فدائیان اسلام، اولین شهید خود را در راه آرمان بلند اسلامی خویش تقدیم نمود.

ساعت و تقویم روز ایران