امروز: ۱۴۰۰/۱۱/۱

تولد ابوبکر محمد معروف به ابن انباری ادیب و مفسر مسلمان

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 271/7/11

ابوبکر محمد، معروف به ابن انباری، ادیب، لغت شناس و مفسر علوم قرآنی در بغداد به دنیا آمد و پس از فراگیری علم لغت و علوم قرآنی به آموختن حدیث روی آورد. او دارای حافظه‌ای نیرومند بود و در کار تدریس، در برابر شاگردانش، بسیار فروتنی نشان می‌داد. ابن انباری به دانش بسیار و تالیفات بی شمار و حافظه‌ی شگفت و فضایل اخلاقیِ فراوان نام آور بود. وی در عین دانشمندی، سخت پارسا بود و به گناهی و حرامی آلوده نشد. ابن انباری علاوه بر تدریس و تربیت شاگردان، کتاب‌هایی از قبیل اَدَبُ الکاتِب و ضمائِرُ القرآن تألیف کرد. وفات ابن انباری در روز عید قربان سال 328 ق در 57 سالگی روی داد.

ساعت و تقویم روز ایران