امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

رحلت رجالی شهیر شیعه آیت الله میرزا محمد علی مدرس خیابانی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1333/1/16

آیت الله میرزا محمد علی مدرس خیابانی در حدود سال 1257 شمسی 1296 قمری در تبریز به دنیا آمد. وی پس از پشت سر گذاشتن دروس مقدماتی، به درس خارج فقه و اصول حضرات آیات میرزا ابوالحسن انگجی و میرزا صادق مجتهد تبریزی، راه یافت و از عالمانی همچون سیدصدرالدین صدر و محمدعلی شاه آبادی، اجازه اجتهاد و از شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء و شیخ آقابزرگ تهرانی اجازه روایت گرفت. مدرس خیابانی در اواخر عمر به مدت دوازده سال در مدرسه سپه‌سالار تهران به بحث و تألیف و تحقیق پرداخت و آثاری بسیار ارزنده به وجود آورد. مهم‌ترین اثر این محقق فرزانه، کتاب ریحانة الادب در 8 جلد است که به شرح حال بیش از پنج هزار تن از علما و فضلا می‌پردازد. همچنین قاموس المعارف و نیز فرهنگ نوبهار حاوی 19 هزار لغت و واژه فارسی و همچنین فرهنگ بهارستان شامل 55 هزار لغت مفرد و مرکب، از دیگر آثار اوست. آیت اللّه مدرس خیابانی تبریزی سرانجام در شانزدهم فروردین سال 1333 ش برابر با اول رجب 1373 ق در 76 سالگی درگذشت و در تبریز به خاک سپرده شد.

ساعت و تقویم روز ایران