امروز: ۱۳۹۸/۱۲/۴

تأسیس حزب زحمتکشان با حمایت آمریکا در تهران

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1330/2/30

پس از تشکیل دولت دکتر مصدق، حضور برخی چهره‌های بدنام گذشته در ترکیب هیئت دولت، باعث اختلاف در صفوف جبهه ملی گردید و باعث شد بعضی از اعضای مهم آن از قبیل آیت الله کاشانی و دکتر مظفر بقایی از جبهه ملی کناره گیری کنند. در این میان، دکتر مظفر بقایی، پس از کناره گیری از جبهه ملی، حزب زحمتکشان را تشکیل داد و بسیاری را به دور خود جمع کرد. این حزب، معجونی از گروه‌های چماق‌دار و برخی روشنفکران بود که با تشویق جدی دولت ایالات متحده آمریکا اعلام موجودیت کرد. مقابله و رویارویی با حزب توده و نفوذ کمونیسم در ایران، هدف مهم تأسیس این حزب و دلیل اصلی پشتیبانی آمریکا از آن بود.

در ادامه، حزب زحمتکشان، شعب خود را در سایر نقاط کشور نیز دایر کرد و در آستانه کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332، در راستای تحقق سیاست‌های مداخله‌جویانه و استیلا طلبانه آمریکا، جهت سرنگونی دولت دکتر مصدق، به کار گرفته شد. لازم به ذکر است که آیت الله کاشانی هرچند از نظر عقیدتی و مذهبی با جبهه ملی و دکتر بقایی سنخیت کمی داشت ولی به دلیل مصالح بالاتر مردم و کشور، حاضر شده بود تا با دیگر افراد ملی گرا، جبهه ملی را تأسیس کرده و از آن حمایت کند. از این رو، همراهی آیت الله کاشانی با این جبهه، به معنی تأیید عملکرد آنان نبود و مصالح والای ملت مسلمان، مدنظر آن عالم مجاهد قرار داشت.

ساعت و تقویم روز ایران