امروز: ۱۳۹۹/۳/۱۵

درگذشت آلغ بیگ تیموری فرمانروای دانش دوست و دانشمند نجوم

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 853/9/9

آلغ بیگ، دانشمند برجسته در علم نجوم، در سال 796 قمری در سلطانیه‌ زنجان به دنیا آمد و در دربار جدش، تیمور، مؤسس سلسله‌ تیموریان پرورش یافت. در شانزده سالگی به فرمانروایی ماوراءالنهر منصوب شد. آلغ بیگ بر خلاف تیمور، علاقه‌ای به کشورگشایی نداشت و بیشتر به مطالعه و تحقیق می‌پرداخت. او برای گسترش علوم، مدرسه‌ای بنا کرد که در رأس مواد درسی آن، علم نجوم قرار داشت. از اقدامات مهم دیگر او، ایجاد رصدخانه‌ای در سه طبقه در سمرقند در سال 828 قمری بود.

از نتایج مهم فعالیت‌های علمی آلغ بیگ جداولی است که به زیج آلغ بیگ معروف است. این جدول‌ها، مربوط به محاسبه‌ تقویم، جدول‌های مثلثاتی و اوضاع ستارگان است. نتایج حاصله از تحقیقات آلغ بیگ درباره‌ی برخی از سیارات منظومه‌ شمسی، با داده‌های امروز اختلاف چندانی ندارد. الغ بیگ سرانجام در جنگی که با پسر یاغیِ خود در حدود سمرقند روی داد، شکست خورد و به دستور فرزند، پدر را در 57 سالگی کشتند. اما پسرِ ناسپاس، پس از الغ بیگ بیش از شش ماه سلطنت نکرد و در ربیع الاول سال 854 به دست یکی از طرفداران پدرش کشته شد.

ساعت و تقویم روز ایران