امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تظاهرات دانشجویان مسلمان در کوی دانشگاه تهران

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1356/3/15

در چهاردهمین سالگرد قیام خونین پانزده خرداد 42، برابر با پانزدهم خردادماه 1356 و در اعتراض به جنایات مزدوران رژیم پهلوی، دانشجویان مسلمان در کوی دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند. این اولین باری بود که دانشجویان به طور گسترده این قیام را گرامی داشته و اعلام می‌دارند. این تظاهرات نشانگر گرایش دانشجویان به اسلام و روحانیت بود و تأثیر مثبتی بر روند حرکت انقلاب نهاد.

ساعت و تقویم روز ایران