امروز: ۱۴۰۰/۱/۳۰

درگذشت ابن مُقْلَه خوشنویس شهیر

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 328/10/10

ابوعلی محمد بن علی بن حسین بن مُقلَه بغدادی معروف به ابن مُقلَه در سال 372 قمری در بغداد به دنیا آمد و نزد دانشمندان مشهور آن زمان به کسب دانش و معارف دینی پرداخت. ابن مُقلَه در جوانی به وزارت در دستگاه عباسی رسید، اما پس از چندی به دلیل مخالفت‌های شدید با مظالم و انحرافات حاکمان عباسی، مورد خشم آنان قرار گرفت و زندانی شد. سرانجام به دستور حاکم وقت، زبان و دست راست ابن مُقلَه را بریدند و سپس او را کشتند. بیشترین شهرت ابن مُقلَه در هنر خوشنویسی است. وی حروف را به شکل هندسی بسیار زیبایی می‌نوشت و بسیاری از شرح حال نویسان، او را نخستین طراح رسم الخط و شیوه‌ی جدید خط عربی دانسته‌اند. همچنین ابن مُقلَه مخترع خط ثُلْث، نَسخ، رِقاع و... است و چند بار قرآن را با خط خوش نگاشت. از آثار ابن مقلَه می‌توان به کتاب رساله فی علمِ الخَط و القَلَم اشاره کرد.

ساعت و تقویم روز ایران