امروز: ۱۴۰۳/۳/۱۰

آغاز غائله کوی دانشگاه تهران

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1378/4/18

به دنبال توقیف روزنامه سلام، تعدادی از دانشجویان در خوابگاه کوی دانشگاه تهران در اعتراض به این حکم تجمّعی تشکیل دادند و به تجمع و راهپیمایی غیرقانونی به سمت خارج کوی دست زدند. با گسترده‌تر شدن این اعتراض و ورود نیروی انتظامی، درگیری بین دانشجویان و نیروهای انتظامی و همچنین افراد شبه نظامی روی داد. در ادامه، دامنه اغتشاشات به داخل کوی دانشگاه کشیده شد. متعاقب آن در روزهای بعد، کوی دانشگاه، دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف آن، شاهد تجمع و تظاهرات غیرقانونی دانشجونمایان و افراد معلوم‌الحال بود.

در این زمان، آشوب طلبانی نیز که از سوی دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آن‌ها آمریکا، هدایت و حمایت می‌شدند با استفاده از برخی اراذل و اوباش داخلی به سوء استفاده از فرصت پیش آمده پرداختند و امنیت شهروندان را برای چند روز متوالی به مخاطره انداختند. به موازات تهران، افراد آشوب طلب با سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده، در برخی از شهرستان‌ها به تظاهرات غیرقانونی، آشوب و تخریب اموال عمومی پرداختند. با گسترده‌تر شدن این وضعیت، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنان مهمی، ملت مسلمان را به آمادگی جهت حضور در صحنه فراخواندند. سرانجام با برپایی راهپیمایی پرشور و کم نظیر 23 تیر ماه 78 و حضور دشمن برانداز ملت قهرمان و انقلابی ایران، این غائله فتنه برانگیز خاموش شد و اوضاع به حال عادی بازگشت.

ساعت و تقویم روز ایران