امروز: ۱۴۰۱/۷/۷

آغاز عملیات بزرگ رمضان، در منطقه جنوب در شرق بصره

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1361/4/23

پس از عملیات بیت المقدس و عقب راندن دشمن از قسمت وسیعی از خاک ایران و نیز آزاد سازی خرمشهر، مدتی در جبهه‌ها تحرکی جدی از ایران صورت نگرفت. اما به دلایلی قرار بر این شد که عملیاتی برون مرزی طرح ریزی و به اجرا درآید. برخی ازاین دلایل عبارت بودند از: در هجوم به شهرهای ایران، ادعای دشمن مبنی بر داشتن حسن نیت، دروغ از آب درآمد چرا که این شهرها با خاک یکسان شده بود و این جنایات قطعاً نبایدبدون پاسخ می‌ماند؛ در حالی که صدام از سویی سخن از صلح و آتش بس می‌کرد، از طرف دیگر به شدت سرگرم فعالیت و ایجاد مواضع و موانع از قبیل میادین مین، کانال و سیم خاردار بود؛ هم چنین شهرهای ایران در تیررس موشک‌ها و توپ خانه‌های دشمن قرار داشت که چاره‌ای جز عقب راندن دشمن و دور نگه داشتن شهرها از آتش آن نبود.

 از این رو، تدارک عملیاتی برون مرزی دیده شد تا اینکه عملیات بزرگ رمضان در تاریخ 23 تیرماه 1361 در منطقه‌ای به وسعت 1600 کیلومتر مربع در شرق بصره آغاز گردید و تا هفتم مرداد ماه همان سال به مدت 15 روز و طی چهار مرحله ادامه یافت. در این عملیات که با هدف دفاع از انقلاب اسلامی در مقابل توطئه‌های دشمن، دفع تجاوز و توطئه‌های امپریالیزم، دور کردن آتش دشمن از شهرهای جنوبی کشور و انهدام ماشین جنگی دشمن صورت گرفت، رزمندگان اسلام متشکل از سپاه، بسیج و ارتش از سه محور هجوم خود را آغاز کردند و علی رغم وجود استحکامات بسیار سنگین و پیشروی کم در یکی از محورها، در نهایت، قوای اسلام موفق شدند با عبور از میادین وسیع مین و تله‌های انفجاری و دیگر موانع، مواضع دشمن را درهم کوبیده و راه پیشروی را باز نمایند.

نتایج عملیات بزرگ رمضان عبارت‌اند: از 1315 نفر اسیر، 7400 نفر کشته و زخمی، به تصرف درآمدن منطقه عمومی زید در خاک عراق و انهدام ادواتِ سنگین دشمن؛ تانک و نفربر: 1097 دستگاه انهدامی و 100 دستگاه اغتنامی؛ خودروهای نظامی و مهندسی: چند صد دستگاه انهدامی و ده‌ها دستگاه اغتنامی؛ هواپیما: 5 فروند انهدامی، انواع سلاح‌های سنگین و سبک: به مقدار زیاد انهدامی و مقدار زیاد دیگری، اغتنامی. در عملیات رمضان، برای اولین بار، جنگ به داخل عراق کشیده شد و انقلاب اسلامی، حضور و قدرت خود را در خاک عراق به نمایش گذاشت. در این عملیات هم چنین، قدرت نفوذ رزمندگان اسلام به سخت‌ترین مواضع پدافندی دشمن، آشکار شد و با انهدام 1097 دستگاه تانک و نفربر، درخشان‌ترین کارنامه جنگ ضد زرهی را نصیب سربازان اسلام ساخت. عملیات رمضان، ضربه پذیری بعثیان را حتی در داخل خاک عراق نشان داد و ثابت کرد که ایجاد انگیزه کاذب ناسیونالیستی نمی‌تواند دیواری جدی مقابل رزمندگان ظلم ستیز اسلام ایجاد کند.

ساعت و تقویم روز ایران