امروز: ۱۳۹۹/۳/۱۵

روز تَرويه

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 0/12/8

روز هشتم ذی‌الحجه، روز ترویه است. علت نامگذاری این روز به این جهت بود که در زمان حضرت ابراهیم ع، درصحرای عرفات آب یافت نمی‌شد به این جهت مردم برای رفع نیاز آبِ روز نهم، در روز هشتم، آب را از مکه به سرزمین عرفات حمل می‌نمودند. به همین جهت عده‌ای به هم می‌گفتند تَرَوَیتُم تَرَوَیتُم؟ آیا سیراب شدید؟

ساعت و تقویم روز ایران