امروز: ۱۳۹۹/۳/۱۲

روز عرفه (روز نیایش)

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 0/12/9

روز نهم ذی‌الحجه به عنوان روز عرفه از اعیاد بزرگ اسلامی به شمار می‌رود، گرچه به اسمعید نامیده نشده است. در این روز خداوند تبارک و تعالی بندگان خود را به عبادت و اطاعت خود فراخوانده، و سفره‌ی جود و احسان خود را برای بندگان خود گسترانده است. شیطان دراین روز خوار و حقیر و خشمناک است. از ظهر روز نهم ماه ذی الحجه، زائران خانه‌ی خدا درصحرای عرفات وقوف می‌کنند و برای این وقوف، فضایل بسیاری ذکر شده است. در غروباین روز، زائران، از عرفات به مشعرالحرام می‌روند و خود را برای سایر مناسک پر شکوه حج آماده می‌کنند.

ساعت و تقویم روز ایران