امروز: ۱۳۹۸/۵/۲

شهادت سید عبدالحسین واحدی مرد شماره دو فداییان اسلام توسط رژیم پهلوی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1335/9/8

سید عبدالحسین واحدی از پیشگامان تأسیس جمعیت فدائیان اسلام بود و از آغاز مبارزه این جمعیت با دستگاه جور تا زمان شهادت به عنوان مرد شماره 2 این تشکُّل شناخته می‌شد. او به همراه دیگر یاران فدائیان اسلام، مسیر تاریخ را در جهت منافع ملت مسلمان ایران تغییر داد. آنان پس از اعدام انقلابی سپهبد رزم آرا نخست وزیر رژیم پهلوی که قصد داشت جلوی تصویب ملی شدن صنعت نفت ایران را بگیرد، درصدد اعدام حسین علا که می‌خواست ایران را به عضویت پیمان استعماری سنتو در آورد، بودند. اما چون این عملیات ناکام ماند، سید عبدالحسین واحدی به همراه یکی دیگر از اعضای جمعیت، قصد داشتند تا در اولین فرصت، حسین علا را به مکافات عمل خود برسانند؛ ولی شناسایی شده و پس از درگیری لفظی با تیمور بختیار رییس کل شهربانی کشور، توسط بختیار به شهادت رسید.

ساعت و تقویم روز ایران