امروز: ۱۴۰۱/۵/۲۰

ورود کاروان اسیران کربلا به کوفه

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 61/1/12

در روز دوازدهم محرم سال 61 قمری، کاروان اسیران کربلا که شامل زنان و کودکان شهیدان قیام کربلا بود، وارد شهرکوفه شد. سرپرستی این کاروان را امام سجاد (ع) فرزند امام حسين (ع) و حضرت زينب (س) خواهر آن امام، بر عهده داشتند. این دو بزرگوار، با وجود سختی‌ها و ناملایمات فراوان که از سپاهیان یزید دیده بودند، در کوفه با شجاعت و صراحت، ستم‌ها و جنایات حکومت اموی را افشاء و مردم این شهر را به خاطر یاری نکردن امام حسين (ع) و مقابله با ایشان سرزنش کردند. امام سجاد (ع) و حضرت زینب در مدت اقامت در کوفه، وظیفه و رسالت خود را مبنی بر ابلاغ و نشر پیام امام حسين (ع) در جامعه، به شایستگی انجام دادند.

ساعت و تقویم روز ایران