امروز: ۱۳۹۸/۸/۲۲

تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات سراسری

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1358/9/12

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت، لازم بود قانون اساسی، که مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران باشد، بر اساس اصول اسلامی، به وجود آید. این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام شناسان و فقهای بزرگ و با کوشش‌های مستمر و شبانه روزی شهیدان گرانقدری همچون آیت الله بهشتی و شهدای محراب و تاکید امام خمینیره مبنی بر اینکه قوانین مصوبه در آن مجلس «باید صد درصد اسلامی باشد» در مدتی کمتر از چهار ماه توانست قانون اساسی را تنظیم نماید. پس از آن، قانون اساسی، جهت همه پرسی به ملت ارائه شد و طی روزهای دهم و یازدهم آذر 1358، انتخابات صورت گرفت. ملت مسلمان ایران با دادن 5/99 درصد رأی موافق خود، قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تصویب نهایی قرار دادند و پس از آن، حضرت امام، حاشیه قانون اساسی را جهت اجرا، تنفیذ کردند. قانون اساسی که جهت گیری اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای تعالیم و ارزش‌های اسلام، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق انسان‌ها تعیین کرده است، دارای 12 فصل و 175 اصل بود که پس از بازنگری آن در سال 1368 به 14 فصل و 177 اصل افزایش یافت.

ساعت و تقویم روز ایران