امروز: ۱۴۰۲/۹/۱۷

آغاز انتشار روزنامه مجلس در تهران

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1285/9/3

پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی و ازدیاد قدرت روحانیت، از طرف مظفرالدین شاه قاجار، فرمانی مبنی بر تأسیس و انتشار روزنامه‌ای به نام مجلس صادر شد. در این میان صریحاً امر داده شده بود که دولت حق سانسور مندرجات روزنامه را ندارد. این روزنامه یکی از روزنامه‌های معتبر و پرمطلب دوران مشروطیت به شمار می‌رود. روزنامه مجلس که به صورت خبری، سیاسی و اجتماعی، در هشت صفحه با چاپ سربی، هفته‌ای چهار شماره منتشر می‌شد، علاوه بر درج اخبار داخلی و خارجی، کلیّه مذاکرات مجلس شورای ملی ایران را منعکس می‌کرد. سردبیری این روزنامه بر عهده ادیب الممالک فراهانی از ادبا، شعرا و نویسندگان مشهور آن زمان بود.

ساعت و تقویم روز ایران