امروز: ۱۳۹۸/۷/۱

رحلت آیت الله میرزا حسن علیاری

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1358/3/19

آیت الله میرزا حسن علیاری مجتهد عالی قدر و راوی بزرگ مسلمان، در یکی از روستاهای توابع تبریز به دنیا آمد. در جوانی علوم معقول و منقول، ریاضیات و دیگر مقدمات دروس دینی را نزد پدرش فرا گرفت. آیت الله علیاری برای ادامه تحصیلات دینی به حوزه علمیه‌ی نجف اشرف رفت و در محضر درس اساتید برجسته آن حوزه هم چون آیات عظام میرزا ابوالقاسم حائری و فاضل شربیانی شرکت کرد و بهره‌های فراوان علمی برد. ایشان که از بزرگان علم و ادب و از فقهای اسلام به شمار می‌رود دارای آثار متعددی است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کتاب صراطُ النَّجاة و جامِعُ السَّعادَه در دو جلد، اشاره کرد.

ساعت و تقویم روز ایران